03 november 2015 | Dossier:

Update over de aanpak van zoönosen

Hond likt in gezicht

Minister Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het beleid omtrent zoönosen. Zoönosen zijn ziekten bij dieren die overgedragen kunnen worden op mensen. In de brief geeft de minister, mede namens staatssecretaris Dijksma van EZ, een update over de zoönose-aanpak in de praktijk. Er wordt benadrukt dat een goede humane en veterinaire samenwerking, het zogenaamde One-Health-principe, van groot belang is.

Het One Health-principe is een wereldwijde strategie om samenwerking tussen de gezondheidszorg voor mensen, dieren en het milieu te stimuleren. Voor bestrijding van dierziekte-uitbraken zijn nu draaiboeken beschikbaar. De uitvoering van de bestrijding in Nederland is in handen van de NVWA. Infectieziektebestrijding aan de humane kant is in de eerste plaats een zaak van de huisarts en het ziekenhuis maar ook van de GGD en het RIVM.

Zoönosen bij gezelschapsdieren

In het verleden was er nog niet zoveel aandacht voor de rol die gezelschapsdieren kunnen spelen in het overbrengen van ziekten op mensen. Maar dat is inmiddels achterhaald. Want juist de huisdieren hebben direct contact met het gezin en de leefomgeving en kunnen op die manier gemakkelijk zoönosen verspreiden. Sinds enkele jaren worden daarom ook zoönosen bij gezelschapsdieren, met name honden en katten maar ook (sier)vogels, goed in de gaten gehouden.

Onderzoek

In Nederland wordt een samenwerkingsverband van universitaire instituten opgericht: de NCOH (Netherlands Centre for One Health). Hierin zitten de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wageningen UR, Erasmus Medisch Centrum en Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Het doel van deze samenwerking is de kennis en capaciteit op het gebied van diergezondheid, antimicrobiële resistentie, infectieziekten en de rol van wildpopulaties te bundelen. De ministeries van EZ en VWS vinden dit een goed voorbeeld van concrete humaan-veterinaire samenwerking.

Praktisch document over zoönosen

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft een uitgebreid document geschreven over zoönosen die overgebracht kunnen worden door huisdieren. Hierin is te lezen hoe ziekten zich kunnen verspreiden, welke parasieten, schimmels, bacteriën en virussen gevaarlijk kunnen zijn en hoe mensen zich daartegen kunnen beschermen.

Bron: LICG