02 mei 2012 | Dossier:

Vakantiegeld: wanneer en hoeveel betaalt u uit aan uw werknemer?

vakantiegeld

Met de zomervakantie in zicht, komt het moment om als werkgever vakantiegeld uit te betalen. Wanneer betaalt u dit bedrag uit en hoeveel bedraagt het vakantiegeld?

Bedrag vakantiegeld

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WWM) bedraagt het vakantiegeld 8% van het brutoloon. Dit bedrag bouwt u op tussen 1 juni van het ene jaar en 1 juni van het daaropvolgende jaar. Meegenomen in de berekening zijn de prestatietoeslagen, provisie (beloning voor verleende diensten), gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek. Uitbetaling van overwerk, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen zijn uitgesloten voor de berekening van het vakantiegeld.
Vakantiegeld kunt u zien als loon, daarom betaalt u hier loonheffing over.

Uitbetalen vakantiegeld

De meeste ondernemers betalen het vakantiegeld in mei uit. Volgens de wet moet u uiterlijk in de maand juni het vakantiegeld uitbetalen aan uw medewerkers. Dit staat ook beschreven in artikel 18 van de cao.

Bron: MKB Servicedesk