18 mei 2017 | Dossier: Personeel

Jongeren en vakantiewerk: wat zijn de regels?

In principe horen jongeren tot hun 18e jaar niet te werken, maar ze mogen wel een bijbaantje of vakantiewerk hebben of stage lopen. Met de vakantieperiode in zicht is het goed om te weten dat hiervoor specifieke regels gelden, bijvoorbeeld over de maximum werk- en rusttijden en de aard van het werk dat ze mogen doen.

Werken in de vakantie bijvoorbeeld in een dierenpension of dierenwinkel

Je mag jongeren in schoolvakanties meer uren laten werken dan in schoolweken. Op Rijksoverheid.nl is te lezen welk werk jongeren per leeftijd mogen doen, en hoe lang ze mogen werken. Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Controle door de Inspectie SZW

De inspectie SZW houdt toezicht op naleving van deze regels. Als een inspecteur tijdens een controle ter plaatse vaststelt dat de regels niet worden nageleefd, of dat er onjuiste gegevens zijn ingediend, dan kan hij een boete opleggen of proces-verbaal opmaken.