28 mei 2014

Overheid gaat strenger controleren op energiebesparende maatregelen

Dibevo inventariseert of bedrijven investeren in energiebesparende maatregelen

De overheid gaat strenger controleren of bedrijven zich houden aan de verplichting om energiebesparende maatregelen door te voeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze verplichting is een onderdeel van de Wet Milieubeheer en komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei.

Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich in 2013 verbonden aan dit akkoord.

Geen verplichting bij lager energieverbruik

De verplichting geldt niet als het energiegebruik in een kalenderjaar kleiner is dan 50.000 KWh en 25.000 m3 aardgas.

Wet Milieubeheer van toepassing in de gezelschapsdierensector?

Dibevo wil graag weten of deze maatregel van de Wet Milieubeheer van toepassing is voor haar leden. Verbruikt je bedrijf op jaarbasis meer dan 50.000 KWh en 25.000 m3 aardgas? Dan zou het fijn zijn als je dat aan ons doorgeeft. Zo kunnen we de omvang van de gevolgen voor onze sector beter inschatten en kunnen we onze lobby specifiek daarvoor inzetten.