22 maart 2018 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

Verbod op ondeskundig gebruik correctiemiddelen per 1 juli 2018

Tot nu toe was er in het Besluit houders van dieren geen verbod opgenomen op het ondeskundig gebruik van voorwerpen of apparatuur waarmee een pijnlijke prikkel aan het dier wordt toegediend, waaronder bijvoorbeeld een elektronische halsband. Daar komt nu verandering in: het Besluit houders van dieren wordt uitgebreid met een verbod op het ondeskundig gebruik van voorwerpen om dieren te corrigeren.

Prikband verboden

In januari van dit jaar was er in een televisie-uitzending van Rambam te zien dat bij sommige hondenscholen honden werden mishandeld. Voornamelijk bij honden in opleiding voor politiehond. Dit maakte de discussie over de stroombanden weer actueel.

Aan artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren worden daarom onder meer de volgende onderdelen toegevoegd:

- - -
Verboden is:
g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht;

h. het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel en apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt.
- - -

Verbod op ondeskundig gebruik

Voor alle duidelijkheid is de toevoeging aan het Besluit houders van dieren geen verbod op de verkoop van dergelijke middelen, maar een verbod op het ondeskundig gebruik. Het is dus belangrijk dat bij de verkoop van deze producten uitgelegd wordt aan de koper dat verkeerd gebruik aangemerkt kan worden als dierenmishandeling en dus strafbaar is. Ook moet de koper aantonen dat hij over voldoende deskundigheid beschikt, bijvoorbeeld door te laten zien dat hij een training heeft gevolgd in het gebruik van deze instrumenten.  

Per 1 juli van kracht

De aanpassing is weliswaar nog een concept, maar Dibevo verwacht dat deze in zal gaan per 1 juli 2018.