23 januari 2012 | Dossier:

Verhoging werkgeversbijdrage kinderopvang

kinderopvang

Als werkgever betaalt u een werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze werkgeversbijdrage betaalt u via een opslag op de premie sectorfonds waar elke werkgever verplicht is aangesloten. Op 1 januari 2012 is de premieopslag kinderopvang verhoogd van 0,34% naar 0,50%. Deze verhoging heeft plaatsgevonden, omdat er een gelijke verdeling moet zijn in de kosten van de kinderopvang. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat ouders, werkgevers en de overheid ieder 1/3 deel van de kosten betalen.

Werknemers zonder kinderen

Als u werknemers zonder kinderen in dienst hebt, dan bent u toch verplicht om premie af te dragen. De kinderopvangheffing wordt namelijk met de sectorpremie als één bedrag afgedragen.

Werknemers met kinderen

Ouders die werken krijgen een vaste inkomensonafhankelijke toeslag (=de bijdrage van de werkgever) en een inkomensafhankelijke toeslag. Laatstgenoemde is afhankelijk van het inkomen, gewerkte uren, aantal uren opvang, aantal kinderen en hoogte van de uurprijs van de kinderopvang. Er zijn verschillende voorwaarden waar u als ouder aan moet voldoen om recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen één bedrag voor de kinderopvang via de Belastingdienst.

Wilt u weten hoe hoog de kinderopvangtoeslag voor u kan zijn? Maak dan nu een proefberekening.

Bron: Belastingdienst, Rijksoverheid, Rendement