4 mei 2016 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Garantie? Een levend dier is geen ‘ding’

Verkoop van producten via internet is soms lastig en soms spannend, maar steeds meer consumenten vragen erom en steeds meer ondernemers hebben een webshop. Voor wat betreft de gezelschapsdierenbranche doet Dibevo volop mee aan de discussie in Brussel om deze ‘verkoop op afstand’ goed te regelen. De hang naar extra consumentenbescherming vanuit Brussel zal ook gevolgen hebben voor de verkoop via de stenen winkel.

Cavia in het gras

Voor Dibevo met zijn specifieke achterban is het dan zeker opletten geblazen, want wij verhandelen bijzondere ‘producten’ zoals dieren, planten en andere levende organismen. Onze stelling ‘Een levend dier is in beginsel geen product’ geeft weer dat het belangrijk is dat ook consumenten zich realiseren dat zij de zorg van een dier op zich moeten nemen. Maar ook de verkopende partij moet dit soort zaken duidelijk (schriftelijk) communiceren. Dibevo vindt dat ‘verkoop op afstand’ aan particulieren in feite niet mogelijk mag zijn. Immers, alleen als een dier heel concreet (in een dierenspeciaalzaak of tuincentrum!) wordt overgedragen aan de koper/consument, kan het dier worden bekeken en beoordeeld.

Heet hangijzer

Maar ook via een fysieke overdracht van aangekochte dieren blijft de garantiewetgeving voor consumentengoederen een heet hangijzer in de branche. Strikt genomen vallen dieren en (water)planten onder deze wet. Dat betekent dat consumenten gewoon garantie hebben op dieren en dat de verkoper gedurende de eerste 6 maanden moet kunnen aantonen dat hij een gezond dier heeft verkocht. Hoewel in het Burgerlijk Wetboek staat dat een dier geen zaak is, heeft de overheid nog steeds geen specifieke regeling voor de garantietermijn rondom de aankoop van dieren en zijn de algemene regels wel van toepassing.

Aparte positie van dieren

Dibevo probeert daarom ‘het gezelschapsdier’ apart te positioneren binnen de Europese wetgeving. In het verlengde daarvan werkt het ministerie van Economische Zaken op dit ogenblik de kaders van het EU-beleid uit om te komen tot een betere bescherming van de positie van consumenten. Door de inbreng van Dibevo staat het gezelschapsdier nu ook op het netvlies van de overheid en kunnen we ongewenste effecten van een verandering in wetgeving voorkomen.