22 maart 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Verruiming rij- en rusttijdenregeling geldt nu ook voor diervoeders

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling versoepeld. “In deze tijd van de corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Dibevo heeft met de overheid overleg gevoerd over het verruimde rijtijdenbesluit voor het vervoer van veevoeder. Dat heeft ertoe geleid dat in dit verband het woord veevoeder geïnterpreteerd kan worden als ‘diervoeder’. Dus ook fabrikanten en groothandels van diervoeders kunnen gebruikmaken van deze verruiming.

Transport diervoeders

Om de bevoorrading in deze tijd op orde te houden moeten chauffeurs soms langer en meer rijden. Door het tijdelijk versoepelen van enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling biedt Van Nieuwenhuizen de sector daarvoor ruimte. Concreet gaat het om onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.

Een nadrukkelijke voorwaarde bij de tijdelijke versoepeling is dat de verkeersveiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers, even als de sociale omstandigheden van de chauffeurs, niet in het gedrang mag komen, aldus Van Nieuwenhuizen, die de maatregelen samen met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt.