05 maart 2015 | Dossier:

Voorbeeldmodellen voor opstellen protocol en registratie

Protocol verplicht - het Besluit houders van dieren

Volgens het Besluit houders van dieren is het verplicht om gebruik te maken van een protocol om de gezondheid van dieren te waarborgen. Dibevo heeft een voorbeelddocument van zo’n protocol opgesteld voor dierenspeciaalzaken, dierenpensions en groothandels. Leden van Dibevo kunnen de modellen gratis downloaden.

Protocol en registratie

In Artikel 3.14 van het Besluit houders van dieren staat dat dierenspeciaalzaken, dierenpensions en groothandels gebruik moeten maken van een protocol waaruit blijkt dat ‘de gezondheid van gezelschapsdieren die in het bedrijf verblijven dagelijks gecontroleerd wordt, maatregelen ter voorkoming van ziekten worden genomen en zieke gezelschapsdieren op passende wijze worden verzorgd.’

Dierenpensions moeten daarbij ‘een deugdelijke administratie bijhouden van de gezelschapsdieren die in de inrichting verblijven’. Dat staat in In Artikel 3.10 van het besluit.

Voorbeeldmodellen

Dibevo heeft een voorbeelddocument opgesteld die je kunt gebruiken bij het opstellen van een protocol. Je dient het document wel aan te passen en aan te vullen op basis van de omstandigheden en werkwijzen in je onderneming. Er zijn afzonderlijke voorbeeldmodellen beschikbaar voor dierenspeciaalzaken/groothandels en dierenpensions.

Voor dierenpensions is er ook een voorbeeldmodel voor de registratie van dieren.

Protocol en registratie downloaden

Zie je hieronder geen downloadknoppen? Log dan eerst in als Dibevo-lid.