01 april 2015 | Dossier:

Voorkomen impulsaankopen blijft speerpunt

Impulsaankoop

Niemand is gebaat bij de impulsieve aanschaf van huisdieren. De klant niet, de verkoper niet en het dier al helemaal niet. Daarom heeft Dibevo regelmatig overleg met de Dierenbescherming, LICG, PVH en het ministerie van EZ, waarbij dit punt aan de orde komt. In 2014 zijn al veel stappen gezet om impulsaankopen te voorkomen.

  • De onlinehandelsplaatsen Marktplaats, Speurders, 2dehands, Marktplaza en Marktnet hebben afspraken met elkaar gemaakt om hun gebruikers te waarschuwen voor impulsaankopen van dieren via internet. Ze verwijzen daarbij naar informatie van officiële instanties, zoals het LICG, over het houden van dieren, waarbij uitgebreid aandacht is voor voeding, verzorging, huisvesting en kosten die met het houden van een huisdier gemoeid zijn.
     
  • Het LICG heeft in 2014 een mede door Dibevo gefinancierde campagne ‘Voorkomen impulsaanschaf huisdieren’ gevoerd. Doel van de campagne was dat mensen zich zorgvuldiger oriënteren en beter geïnformeerd beginnen aan het houden van huisdieren.

    Er is praktische documentatie ontwikkeld over wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van verschillende huisdieren en er is een online test gelanceerd tijdens de Week van het Huisdier. Deze test geeft aan of en welk huisdier bij iemands levensstijl past. Op verschillende online verkoopkanalen, waaronder Marktplaats, zijn banners geplaatst waarbij mensen gevraagd werden om de online test te maken. Deze advertenties zijn bijna 1 miljoen keer getoond. De test is uiteindelijk door bijna 42.000 mensen ingevuld.
     
  • De NVWA heeft een pilot gedaan waarbij aanbieders van pups op internet actief werden benaderd. De aanbieders werden gewezen op de regelgeving die van toepassing is. Ook werd om aanvullende informatie gevraagd. De NVWA gaat de resultaten nu analyseren om te bezien of deze, of vergelijkbare vormen van toezicht en handhaving via internet, een vaste plaats moeten krijgen in de NVWA-activiteiten.

In april vindt opnieuw overleg plaats met betrokken partijen om impulsaankopen nog verder terug te dringen.