28 mei 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Voorstel nieuw belastingstelsel te weinig gericht op ondernemerschap

Hoe kunnen we ons belastingstelstel beter en toekomstbestendig maken? Dat is de vraag die al een tijdje rondgaat op het ministerie van Financiën. Het belastingstelsel is ingewikkeld en daarom zijn er allerlei onderzoeken gedaan, 11 om precies te zijn. Daaruit is een rapport voortgekomen die inzichten geeft op welke wijze het belastingstelsel aangepast kan worden.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën

Uit al die onderzoeken komen 7 knelpunten naar voren.

  1. Steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden
  2. Het stelsel raakt uitgewerkt
  3. De opkomst van flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering
  4. Ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel
  5. Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger
  6. Schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd
  7. Effectiviteit van nationale belastingheffing neemt af

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft zijn inzichten over deze knelpunten naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze kunnen weer gebruikt worden bij de volgende kabinetsformatie. Dibevo volgt deze ontwikkeling scherp, en heeft in samenwerking met de koepel MKB Nederland al een eerste kritische reactie gestuurd.

Het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ mist creatieve voorstellen die onze economie kunnen versterken, die investeringen aanjagen en die werkgelegenheid stimuleren. De focus van de voorstellen ligt vooral op de schatkist, terwijl de inzet vooral in het teken zou moeten staan van herstel en wederopbouw na de coronacrisis.

Bedrijfsopvolging, zelfstandigenaftrek en belasten vermogen

De voorstellen in het rapport laten al de gevolgen zien voor bijvoorbeeld bedrijfsopvolging. Terwijl dit juist faciliteiten zijn die bedrijven helpen voortbestaan en ervoor zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft.

Ook het opnieuw ter discussie stellen van fiscale regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, is onverstandig, vindt Dibevo. Een dergelijke regeling draagt fors bij aan het ondernemerschap. Beter is na te denken over hoe het aantrekkelijker gemaakt kan worden dat bijvoorbeeld kleine ondernemingen kunnen opschalen.

Ook het belasten van vermogen is onderdeel van de plannen. Het extra belasten van vermogen leidt tot minder beschikbaar kapitaal om te investeren en te groeien en werkt dus contraproductief voor het herstel van de Nederlandse economie.

Dibevo blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen.
 

Foto: Arenda Oomen