8 november 2012 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Vrijstelling aanvragen voor verboden eekhoorns

voseekhoorn - bezitsverbod en handelsverbod

Sinds 1 juli 2012 geldt er een bezitsverbod en een handelsverbod voor drie soorten eekhoorns. Eigenaren kunnen nog tot 31 december een vrijstelling aanvragen en een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor het registreren, chippen en het onvruchtbaar maken van de eekhoorns.

Verbod

Sinds 1 juli 2012 geldt er een bezitsverbod en een handelsverbod voor drie soorten eekhoorns: de Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus Niger), de Grijze eekhoorn(Sciurus carolinensis) en de Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus). Deze eekhoorns komen van nature niet voor in Nederland (invasieve exoten) en vormen een bedreiging voor de inheemse eekhoorn.

Om de flora en fauna in Nederland te beschermen, is er een verbod ingesteld. Dit verbod betekent dat je deze eekhoornsoorten niet meer mag houden, invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen en vervoeren.

Vrijstelling aanvragen voor 31 december 2012

Heb je één of meerdere van deze eekhoorns in je bezit? Dan kun je nog tot 31 december van dit jaar vrijstelling krijgen als je de eekhoorns laat registreren, laat chippen en onvruchtbaar laat maken. Het blijft dan nog wel verboden om deze dieren te vervoeren, te kopen of te verkopen.

Hoe registreren?

Je registreert de dieren bij Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ. Hiervoor kun je het formulier ‘Melding Registratie eekhoorns’ gebruiken. Dit formulier vind je op www.drloket.nl onder ‘Bezitsverbod uitheemse eekhoorns’. Je neemt het ingevulde formulier mee naar de dierenarts. De dierenarts die de eekhoorns chipt en onvruchtbaar maakt, ondertekent het formulier samen met jou. Daarna stuur je het formulier naar Dienst Regelingen. Op het registratieformulier kun je ook aangeven of je een vergoeding wilt ontvangen voor het chippen en het onvruchtbaar maken.