27 januari 2011 | Dossier:

Weet u wie u in dienst heeft?

Paspoort

Wanneer u een nieuwe werknemer in dienst neemt, dan bent u wettelijk verplicht de identiteit van die werknemer vast te stellen vóór hij of zij begint met de werkzaamheden. Dit geldt ook als u een werknemer van een ander in uw organisatie werkzaamheden laat verrichten. Deze verplichting wordt aangeduid als de identificatieplicht voor de werkgever.

De naleving van de identificatieplicht gebeurt in vijf stappen:

  1. u vraagt de werknemer een origineel en geldig identiteitsbewijs te tonen;
  2. als de werknemer niet de Nederlandse nationaliteit heeft gaat u na of – en onder welke voorwaarden – u de werknemer in Nederland mag laten werken;
  3. u controleert het identiteitsbewijs;
  4. u controleert of het identiteitsbewijs behoort bij de werknemer die het aanbiedt;
  5. u maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart die in uw administratie.

Meer weten?

Download het Stappenplan identificatieplicht.