03 mei 2016 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel

Eigenrisicodrager worden: wel of niet doen?

Per 1 januari 2017 wijzigen de regels omtrent de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dat heeft gevolgen voor de keuze om wel of niet eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Er wordt veel over geschreven maar dat maakt het er niet duidelijker op wat je nu moet doen. Ons advies is heel eenvoudig en duidelijk. Blijf zitten waar je zit!

Eigenrisicodrager voor de WGA: wel of niet doen?

Wat betekent ‘eigenrisicodrager voor de WGA’?

Eigenrisicodrager voor de WGA worden, betekent dat je uitkeringen van zieke (ex)-werknemers niet door UWV laat betalen maar voor eigen rekening neemt en daar een verzekering voor sluit.

Veel nog onbekend

De belangrijkste reden om het advies ‘blijf zitten waar je zit’ te geven is omdat nog niemand precies weet wat er gaat gebeuren. Ook zijn de premies van UWV voor 2017 nog niet bekend. Wat wel vast staat is dat, wanneer je besluit om terug te keren naar UWV, je 3 jaar aan die beslissing vast zit. Pas na die 3 jaar mag je opnieuw uitstappen. Doe je niets en kijk je eerst wat er nu precies gaat gebeuren per 1 januari 2017 dan kun je in veel gevallen iedere maand je polis bij de verzekeraar opzeggen en in het uiterste geval moet je (slechts) een jaar wachten. Maar dan kun je wel een beslissing maken gebaseerd op feiten en niet op verwachtingen.

De voors en tegens

Ondernemers die ervoor kozen om eigenrisicodrager te worden, deden dat vaak vanwege het financiële voordeel dat ze daarmee behaalden. De premies van de verzekeraars waren veel lager dan de premie van UWV. Inmiddels is dat voordeel er niet meer. Er kleeft ook een nadeel aan eigenrisicodrager zijn en dat is de administratieve rompslomp eromheen. Voor veel ondernemers is dat een te grote belasting en weegt het niet op tegen het financiële voordeel.

ERD-ers krijgen nieuw aanbod

Ben je nu eigenrisicodrager (ERD-er) dan is de kans groot dat je bericht krijgt van je verzekeraar. De huidige verzekering biedt namelijk geen dekking voor de situatie na 1 januari. Of het nieuwe aanbod een goed aanbod is, kun je niet weten zolang niet bekend is wat UWV gaat doen. Toch adviseren wij de verzekering aan te houden totdat duidelijk is wat er gaat gebeuren.

We houden je op de hoogte

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen je informeren zodra er meer duidelijkheid is. Heb je voor die tijd vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de adviseurs van Dibevo Risk, (030) 284 86 19 of risk@dibevo.nl.