16 december 2014 | Dossier:

Werken rond de feestdagen: hoe zit het nu precies?

Winkel open tijdens Kerst?

Zijn de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag verplichte vrije dagen of niet? En wat moet je je medewerkers betalen als ze toch op een van deze dagen moeten werken?

Algemeen erkende feestdagen

Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn algemeen erkende feestdagen. Ondernemers in de detailhandel zijn dan verplicht om hun winkel te sluiten, tenzij je gemeente heeft besloten om andere sluitingstijden aan te houden. Kijk dus op de website van je gemeente om te zien of je winkel wel of niet open mag.

Loontoeslag

Wanneer je werknemers toch moeten werken, dan gelden er loontoeslagen voor deze dagen. Zij krijgen dan naast hun gewone loon nog eens 100% extra uurloon per gewerkt uur en daarbovenop nog een toeslag van 100% voor werken op zon- en feestdagen. Opgeteld is de loonbetaling dus 300%. Dit staat beschreven in de cao, artikel 19 lid 2 en artikel 10.

En hoe zit het dan met dierenpensions en trimsalons?

Voor werknemers die niet onder een cao vallen geldt de Arbeidstijdenwet. Deze medewerkers ontvangen geen toeslagen. Dit is natuurlijk anders wanneer je hierover in de individuele arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken hebt gemaakt. In dierenpensions is de kans natuurlijk groot dat medewerkers moeten werken op feestdagen. De gastdieren hebben immers 24 uur per dag verzorging nodig.