18 januari 2011 | Dossier:

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling: de onkostenvergoeding aan werknemers

Sinds 1 januari 2011 is er een nieuwe regeling voor onkostenvergoedingen aan werknemers: de werkkostenregeling (WKR). De WKR vervangt de huidige regels rondom belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Tot 2014 is deze regeling optioneel; daarna is de werkkostenregeling verplicht.