25 augustus 2011 | Dossier:

Wijziging verplichtstelling Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenopbouw

Veel werkgevers in onze branche nemen verplicht deel aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (BPF). Per 9 juli 2011 zijn de regels voor deze verplichte deelname aangepast. Ondernemingen die zich voor 50% of minder bezighouden met detailhandel, zijn niet langer verplicht zich aan te sluiten bij het pensioenfonds.

Deelname beëindigen

Voldoet uw onderneming aan deze voorwaarde en wilt u de deelname aan het pensioenfonds beëindigen? Stuur dan een accountantsverklaring naar het BPF waaruit blijkt dat u zich inderdaad voor 50% of minder van de loonsom bezighoudt met detailhandel. Op de website van het BPF vindt u een model-accountantsverklaring.

Wat betekent dit voor werknemers?

Zodra uw onderneming niet meer is aangesloten bij het BPF, bouwen uw werknemers geen pensioen meer op. De al opgebouwde pensioenen blijven natuurlijk wel staan. Het is belangrijk dat u uw werknemers hierover informeert.

Vrijwillig bij het pensioenfonds

Bent u niet langer verplicht tot aansluiting bij het BPF? Dan kunt u ervoor kiezen om vrijwillig aangesloten te blijven. Neem daarvoor contact op met het Klant Contact Center van het BPF. Zij stellen dan een overeenkomst voor vrijwillige aansluiting op.