30 augustus 2012 | Dossier:

Agressiviteit van winkeldieven neemt steeds meer toe

winkeldiefstallen steeds meer gewelddadig

Winkeliers en hun medewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressieve winkeldieven. De laatste 5 jaar is er zelfs sprake van een verdrievoudiging, zo blijkt uit politiecijfers. Ten opzichte van 2007 is het aantal gewelddadige diefstallen gestegen van 320 naar 910. Detailhandel Nederland pleit voor extra actie om deze verontrustende ontwikkeling te doorbreken.

Schakel politie altijd in

Sander van Golberdinge, secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland geeft aan dat het probleem in werkelijkheid nog veel groter is. Bijna de helft van de winkels die te maken hebben met een geweldsmisdrijf melden dit niet bij de politie. ‘Gewone’ winkeldiefstallen worden nog veel minder vaak gemeld. Daarom spoort Detailhandel Nederland alle winkeliers aan om bij geweld en bedreiging altijd de politie in te schakelen. “De winkeldieven mogen hun straf niet ontlopen”, aldus de winkelorganisatie.

Preventie

Merkt u afwijkend gedrag op bij een klant of ziet u een poging tot diefstal, spreek de klant direct aan. De diefstal kan worden voorkomen, immers de klant kan nog bij de kassa afrekenen. Heeft de diefstal al plaatsgevonden en bent u genoodzaakt om de klant aan te houden, stap nooit alleen op de klant af, maar doe dit samen met een collega.

Week van de Veiligheid

Van 8 t/m 13 oktober vindt de Week van de Veiligheid plaats. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aanhoudingsprotocollen en het winkelverbod voor geweldplegers. Detailhandel Nederland roept alle winkeliers op mee te doen aan deze Week en werk te maken van preventie.

Bron: Detailhandel Nederland