13 april 2016 | Dossier: Bedrijfsvoering

Winkelier plukt winkeldief voor miljoenen

Winkeldief

Winkeliers in Nederland hebben de afgelopen jaren voor miljoenen verhaald op winkeldieven. Via de stichting Afrekenen met Winkeldieven werd meer dan € 2,5 miljoen door winkeldieven betaald. Uit de cijfers van de stichting blijkt eveneens dat jonge vrouwen zich steeds vaker schuldig maken aan winkeldiefstal. De cijfers laten zien dat winkeldiefstal nog steeds een hardnekkig probleem is en dat nieuwe stappen nodig zijn om winkeldiefstal aan te pakken.

Gemiddelde leeftijd winkeldieven daalt

De cijfers van de stichting Afrekenen met Winkeldieven laten zien dat er geen verschil meer is tussen mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 25. Daarnaast daalt de gemiddelde leeftijd van winkeldieven. In 2011 was een winkeldief gemiddeld 42 jaar, in 2015 zakte dat gemiddelde naar 39. Meer dan 25% van de winkeldieven is ouder dan 50 jaar.

De cijfers komen uit een onderzoek van stichting Afrekenen met Winkeldieven naar ruim 25.000 meldingen van winkeldiefstal, waarvoor een claim van €181,- werd ingediend. Waar in 2014 ongeveer 65% direct aan de winkelier werd betaald, is dat in 2015 gestegen tot boven de 70%. Indien de winkeldief niet direct betaalt, volgt een incassotraject. Hierdoor stijgt het aantal geïnde claims tot boven de 80%.

Financiële genoegdoening

Winkeldiefstal is nog steeds een groot probleem in Nederland en een veel voorkomend delict, met grote gevolgen voor de winkelier. Het in rekening brengen van € 181,- door de winkelier is inmiddels een geaccepteerd middel om winkeldiefstal tegen te gaan. Detailhandel Nederland pleit voor nieuwe stappen om winkeldiefstal in Nederland gezamenlijk te bestrijden. “Graag zouden we zien dat binnen het strafrecht meer ruimte komt voor financiële genoegdoening voor de winkelier,” stelt Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. “Nu verdwijnt de boete die een officier van justitie oplegt voor winkeldiefstal in de schatkist, maar door de wet zo aan te passen dat ook de winkelier altijd wordt gecompenseerd voor geleden schade, zal de aangiftebereidheid stijgen en wordt het vertrouwen van de winkelier in de autoriteiten versterkt. Een win-win situatie.”

Afrekenen met Winkeldieven

Afrekenen met Winkeldieven is de succesvolle regeling van Detailhandel Nederland waar jaarlijks duizenden winkeliers gebruik van maken om € 181,- te claimen bij winkeldieven. Detailhandel Nederland wil dat nog meer winkeliers van de regeling gebruik maken. Om winkeldieven te laten voelen dat diefstal niet loont en winkeliers de mogelijkheid te geven direct schade te verhalen bij de winkeldief. Hoe meer winkeliers de regeling gebruiken hoe groter de preventieve werking is. Winkeliers kunnen zich gratis aansluiten bij de stichting.