10 juni 2021

Aanpassing dierenwet in potentie doodsteek voor gehele huisdierenbranche

Een 10 op de Schaal van Vaag en Onuitvoerbaar, zo omschrijft Dibevo het aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren waarin de Wet Dieren wordt aangepast. Die aanpassing is gemaakt met het oog op beter welzijn van productiedieren, maar de letterlijke tekst is in potentie de doodsteek voor de gehele huisdierenbranche. Nu de discussie over de wet door hele maatschappij klinkt en een deel van de Tweede Kamer de bezwaren oppakt, is het belangrijk om de échte feiten te kennen.

Uiteraard wil ook de huisdierenbranche dat dierenonwelzijn wordt voorkomen. Sterker nog: het is zelfs een van de speerpunten van Dibevo. Ook Dibevo is tegen houderijsystemen die het welzijn van het dier onaanvaardbaar aantasten. Het kromme is dat er in het amendement van wordt uitgegaan dat natuurlijk gedrag essentieel is voor dierenwelzijn. Maar daar slaat de Partij voor de Dieren, maar dus ook de Eerste en Tweede Kamer die het amendement hebben aangenomen, de plank mis.

Wat is natuurlijk gedrag?

Natuurlijk of soorteigen gedrag is gedrag dat noodzakelijk is om in de natuur te overleven. Denk hierbij aan schuil- en vluchtgedrag, voedselzoekgedrag, enz. Dierenonwelzijn ontstaat pas als een dier niet zijn essentiële gedrag kan uitoefenen. Dat is het gedrag dat zodanig in het dier is verankerd dat er dierenonwelzijn ontstaat als dat gedrag niet uitgevoerd kan worden. Het dier zal dan stereotypisch gedrag gaan vertonen, ofwel gedrag dat niet alleen nutteloos, maar vaak ook beschadigend is.
Anders gezegd: een konijn heeft behoefte aan een hol, maar niet aan het graven daarvan. De behoefte aan een hol kan ook prima ingevuld worden met een geschikt binnenhok zo lang dat maar veilig en donker is.

“Veel mensen hebben een volkomen vertekend beeld van de natuur, een soort Disneybeeld”, zegt Dibevo-voorzitter Gijs van den Assum. “Natuur is de plek waar een diersoort kan overleven, maar lang niet altijd de plek waar het dier ook het liefst zou zijn. Wilde dieren kunnen overleven in de natuur en zijn ook geëvolueerd om in die natuur te passen, maar dat betekent niet dat de natuur daarom de optimale leefomgeving is voor het individuele dier. Dat vergeten mensen vaak als ze het over ‘natuurlijk gedrag’ hebben.”

Politiek: doe er wat aan

Dibevo is teleurgesteld in de Eerste en Tweede Kamer en vindt het ontluisterend dat dit soort ultravage wetswijzigingen überhaupt worden aangenomen en dan ook nog zonder kennis van zaken of na te denken over de consequenties. Van den Assum: “Het kalf is opeens verdronken en pas nu kijken de Kamers over de rand van de put. Het is niet om aan te zien. En dat terwijl het voortbestaan van onze sector in gevaar is. Dit moet echt worden rechtgezet.”

Over Dibevo

Dibevo is de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven. Naast het behartigen van belangen van bedrijven maakt Dibevo zich sterk voor het welzijn van gezelschapsdieren en het verantwoord handelen daarin te waarborgen. Kijk voor meer informatie over Dibevo op www.dibevo.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie:
Gijs van den Assum, voorzitter Dibevo
tel: 033 – 455 04 33
e-mail: info@dibevo.nl
website: www.dibevo.nl