6 maart 2018

Consument nog te vaak onwetend over juiste verzorging van zijn huisdier

Slechts 33% van consumenten ontvangt huisdierenbijsluiter bij aanschaf dier

Nederlanders zijn gek op hun huisdier, maar weten ze wel genoeg over de verzorging? Ruim 37% van de huisdiereigenaren die in 2017 een huisdier aanschafte, heeft in dat jaar geen enkel boek, tijdschrift, website of andere bron geraadpleegd om de kennis rondom de verzorging, voeding, huisvesting en gedrag van hun huisdier te vergroten. De eigenaren die dat wél doen, spijkeren hun kennis verreweg het meeste bij via websites en social media-kanalen als Facebook.

Deze en andere cijfers zijn de uitkomst van een onderzoek in opdracht van Dibevo, de brancheorganisatie voor ondernemingen in de gezelschapsdierensector.

Kijkende kat

Hond en kat stabiel

Het aantal gehouden honden en katten in Nederland (respectievelijk 1,5 en 2,6 miljoen) was ook afgelopen jaar stabiel. De meeste huishoudens hebben een kat (24%) of een hond (19%) en 5.3% van de huishoudens hebben beiden. Hondenbezitters hebben in de meeste gevallen (ruim 80%) één hond, terwijl ruim 40% van de kattenhuishoudens meerdere katten heeft. Na de kat en hond volgt traditioneel  de siervis die in ruim 9% van de gezinnen is te vinden. Aan de volgorde in populariteit van de resterende huisdieren is eveneens weinig tot niets veranderd. Hekkensluiter is zoals elk jaar de duif die in 0,6% van de gezinnen is te vinden.

Mensen die geen huisdier (meer) hebben, geven daarvoor veruit het meest als reden op dat ze er geen tijd (meer) voor hebben of te vaak van huis zijn. Andere redenen zijn dat het te veel verzorging vereist, niet hygienisch is, dat er allergieën zijn of dat de ruimte of de werksituatie het niet (meer) toelaten. In totaal hebben ruim 51% van de huishoudens in Nederland één of meer huisdieren.

Percentage huishoudens met een of meer...

Huisdierenbijsluiter

Bijna 7% van de respondenten schafte in het afgelopen jaar een huisdier aan. De meeste dieren werden gekocht via een particulier (27%), direct gevolgd door de dierenspeciaalzaak (24%). Bijna 16% zag in Marktplaats de geëigende weg om een dier in huis te halen. Hierbij moet worden aangetekend dat honden en katten – uitzonderingen daargelaten – niet via dierenspeciaalzaken en tuincentra worden verkocht.

Volgens het onderzoek ontvangt slechts een derde van de kopers een huisdierenbijsluiter, wat logisch te verklaren is: consumenten die een dier aanschaffen via particulieren of Marktplaats, krijgen vrijwel nooit een bijsluiter mee. Reden te meer dat Dibevo strijdt voor een regelgeving die erop toeziet dat verkoop van huisdieren altijd via professionals moet plaatsvinden.

Een huisdierenbijsluiter is dé manier is om nieuwe eigenaren te voorzien van basisinformatie rondom de verzorging van hun dier. Voor bedrijven is dat zelfs een wettelijke verplichting (huisdierenbijsluiters zijn gratis te downloaden via www.licg.nl).

Afkomst aangeschafte huisdieren

Trend gekeerd

Een opvallend punt in de onderzoekscijfers is het gedaalde percentage solitair gehouden konijnen (van 63% in 2016 naar 57% in 2017) ten gunste van het aantal huishoudens waar minimaal twee konijnen worden gehouden (van 24% in 2016 naar 32% in 2017). Kennelijk werpt de campagne ‘Happy Konijn’ die Dibevo samen met de Landelijke Dierenbescherming heeft opgezet, zijn vruchten af. Happy Konijn heeft als doel de consument diervriendelijke keuzes te laten maken bij het aanschaffen van een konijn in of via een dierenspeciaalzaak. Een van de aandachtspunten is dat konijnen groepsdieren zijn die het liefst met twee of meer soortgenoten willen samenleven.

Voeding: dierenspeciaalzaak

De dierenspeciaalzaak is en blijft over de gehele linie hét belangrijkste verkoopkanaal om diervoeding te kopen. Alleen bij kattenvoer moet de dierenspeciaalzaak de supermarkt dulden als belangrijkste verkoopkanaal, maar het marktaandeel van de supermarkt is wel dalende ten gunste van de dierenspeciaalzaak en verkoop via internet. De verkoop van voeding voor sier- en vijvervissen lijkt zich langzaam te verschuiven van dierenspeciaalzaken naar tuincentra.

Verkoop van diervoeding online blijft vooral bij honden- en kattenvoer langzaam maar gestaag groeien en is nu voor respectievelijk 16% en 14% van de huishoudens het primaire aankoopkanaal. Bij het voer voor de overige huisdieren komt internet als primair aankoopkanaal nooit boven de 6% uit.

Huisdieren en vakantie

Wat doen mensen met huisdieren als ze op vakantie gaan? Een derde van de respondenten met een hond geeft aan dat ze hun huisdier mee op vakantie nemen. Ten opzichte van de meting in 2016 kiezen mensen iets minder vaak voor het dierenpension als logeeradres voor hun hond (9%). In plaats daarvan brengen ze hun dier onder bij buren, familie of kennissen. Katten worden nog steeds weinig mee op reis genomen (3%), maar veruit het meest verzorgd in de eigen omgeving door buren, vrienden of kennissen (63%), een optie die populair is bij alle huisdieren. Alleen knaagdieren en vogels worden bij afwezigheid van hun baasje ook vaak verzorgd in het huis van de vakantie-oppassers.

Konijnen

Onderzoek naar alle huisdieren

Sinds 2002 vindt er  jaarlijks onderzoek plaats bij een steekproef van ruim 7,7 miljoen huishoudens naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland. Sinds 2015 worden ook metingen van andere huisdieren meegenomen, zoals konijnen, hamsters, cavia’s, paarden, vissen, vogels en reptielen. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking en het onderzoek wordt uitgevoerd door SAMR.

Discusvissen

Over Dibevo

Dibevo is de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven en bestaat uit fabrikanten/groothandels van/in dierbenodigdheden en diervoeders, im- en exporteurs van levende dieren, aquarium- en vijvervissen, dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken, tuincentra met een dierenafdeling en dierverzorgende bedrijven als dierenpensions, trimsalons en hondenuitlaatservices. Daarnaast is de beroepsvereniging ABHB (trimsalons) bij Dibevo aangesloten. Dit betreft in totaal circa 1.000 bedrijven. Naast het behartigen van belangen van bedrijven maakt Dibevo zich sterk voor het welzijn van gezelschapsdieren en het waarborgen van verantwoord handelen daarin. Kijk voor meer informatie over Dibevo op www.dibevo.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Klik op de foto’s in het artikel voor rechtenvrij hi-res beeldmateriaal.

Voor meer informatie over Dibevo
Joost de Jongh, voorzitter Dibevo
tel: 033 – 455 04 33
e-mail: info@dibevo.nl                 
website: www.dibevo.nl