19 april 2017

Happy Konijn: winkelconcept met voorbeeldfunctie moet leiden tot beter konijnenleven

Dierenbescherming en brancheorganisatie voor huisdierensector slaan handen ineen

Den Haag/Amersfoort, 19 april 2017 – Een konijn in een mooi hok met lekker veel stro en alles erop en eraan. Wat is daar nu mis mee? Veel huisdierliefhebbers zijn zich van geen kwaad bewust, maar konijnen zijn echte groepsdieren die behoorlijk kunnen wegkwijnen als ze alleen moeten leven. De Dierenbescherming en de brancheorganisatie voor de huisdierensector Dibevo lanceren vandaag een gezamenlijk ontwikkeld project om in dierenwinkels de consument goed voor te lichten over het houden en verzorgen van konijnen. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit initiatief dat impulsaankopen van het populaire huisdier moet helpen voorkomen.

Recent onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)  en Dibevo bevestigt de eenzaamheid van het dier: 63% van de konijneneigenaren geeft aan dat ze maar één konijn houden. Er is veel en goede informatie beschikbaar over het houden van konijnen, maar blijkbaar bereikt die de consument onvoldoende. Met het project Happy Konijn stimuleren Dierenbescherming en brancheorganisatie Dibevo een sterkere rol van ondernemers in dierenwinkels en tuincentra om hun klanten te vertellen, en vooral ook te laten zien, hoe het beter kan. Een gezond en gelukkig konijn is uiteindelijk voor iedereen beter.

Aftrap met nieuw winkelconcept

Waarom nu deze aandacht voor het konijn? Dat is eenvoudig uit te leggen. Het konijn staat op nummer 4 op de lijst van meest gehouden huisdieren in Nederland; er zijn er zo’n 1,2 miljoen van. Het konijn is vaak een geliefd en gewaardeerd onderdeel van het gezin, maar uit onderzoek uit 2010 en 2011 blijkt echter dat veel eigenaren helaas te weinig weten over hoe je konijn goed moet verzorgen.

Happy Konijn-logo

Drie ondernemers met dierenspeciaalzaken en tuincentra in Maastricht, Middelburg, Gouda en Waddinxveen doen de aftrap met een bijzonder winkelconcept, waarin een opvallend logo van een konijn de aandacht trekt. Belangrijkste ingrediënten van het concept:

  • aantrekkelijk gepresenteerde informatie over konijnen houden;
  • ondernemers die de klant persoonlijk aanspreken;
  • een voorbeeld in de winkel van goede huisvesting en verzorging;
  • het wijzen op het volwassen konijn in het dierenopvangcentrum als de consument zoekt naar een maatje voor een eenzaam konijn.

Niet-alledaagse samenwerking

Dat Dierenbescherming en Dibevo samen optrekken in het Happy Konijn-project is best bijzonder. De Dierenbescherming kijkt altijd kritisch naar de verkoop van dieren en beroept zich op een zorgplicht voor het op de juiste manier houden van huisdieren in de verkoopketen. Ook voor Dibevo, de brancheorganisatie van onder meer dierenspeciaalzaken, tuincentra met een dierenafdeling en groothandelaren in dieren, is het welzijn van gezelschapsdieren van het allergrootste belang. Het streven van Dibevo is immers dat mensen veel plezier aan hun dieren beleven, en dat kan natuurlijk alleen als gezondheid en welzijn van die gezelschapsdieren op een hoog niveau gewaarborgd zijn.

Happy Konijn bij Diertotaal Utopia

Beide organisaties zien een groeiende interesse bij ondernemers om hierin stappen te zetten, en zien ook de commerciële kansen van meer aandacht voor dierenwelzijn en een voorbeeldfunctie in het verkoopkanaal. Dibevo wil met Happy Konijn hun leden uitnodigen om deze mogelijkheden ook daadwerkelijk te benutten. Door de verwijzing naar dieren in de opvang is er ook een directe link naar tweedekansdieren, die het gevolg zijn van vaak ondoordachte keuzes bij de consument.

De nieuwe manier van konijnen houden

Het Happy Konijn-project is een eerste voorbeeld van hoe de Dierenbescherming als maatschappelijke organisatie, en brancheorganisatie Dibevo erin willen slagen om toch een verbinding te leggen in elkaars verschillende organisatiebelangen. Het project start met het op kleine schaal ervaring opdoen met het winkelconcept Happy Konijn (komt het over, pakken de ondernemers het goed op, wat ontbreekt misschien nog aan informatie?). Daarna is de ambitie om dit concept op grotere schaal uit te breiden en mogelijk te verbreden naar een diervriendelijker productassortiment dat bijdraagt aan blije en meer gezonde konijnen in Nederland. Ofwel: een nieuwe manier van konijnen houden.

Happy Konijn bij Diertotaal Utopia

Happy Konijn poster met 10 tips

Over Dibevo

Dibevo is de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven en bestaat uit fabrikanten/groothandels van/in dierbenodigdheden en diervoeders, im- en exporteurs van dieren, dierenspeciaalzaken, tuincentra met een dierenafdeling en dierverzorgende bedrijven als dierenpensions, trimsalons en hondenuitlaatservices. Daarnaast is de beroepsvereniging ABHB (trimsalons) bij Dibevo aangesloten. Dit betreft in totaal circa 1.000 bedrijven. Naast het behartigen van belangen van bedrijven maakt Dibevo zich sterk voor het welzijn van gezelschapsdieren en het waarborgen van verantwoord handelen daarin. Kijk voor meer informatie over Dibevo op www.dibevo.nl.


NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Hofstra, adjunct-secretaris wet- en regelgeving levende dieren en planten bij Dibevo (tel: 033 – 455 04 33, e-mail: info@dibevo.nl) of Niels Dorland, persvoorlichter Dierenbescherming (tel. 088–811 32 61, e-mail: pers@dierenbescherming.nl)