8 maart 2022

Nederlander vindt huisdier een goed medicijn tegen eenzaamheid

Huisdierbezit in coronaperiode met bijna 2% toegenomen

Nu de coronapandemie op haar retour is, kunnen we langzaam de balans gaan opmaken welke invloed de crisis heeft gehad op het huisdierbezit in Nederland. Over de jaren 2020 en 2021 – dus sinds het begin van de pandemie – is het aantal huishoudens dat een huisdier houdt met bijna twee procent toegenomen, wat gelijkstaat aan 150.000 huishoudens. In de coronaperiode namen ongeveer 80.000 huishoudens een hond in huis. Deze en andere cijfers zijn de uitkomst van het jaarlijkse huisdierenpopulatie-onderzoek dat Dibevo en de NVG door I&O Research heeft laten uitvoeren.

Onderzoek naar aantal huisdieren in Nederland

Huisdieren zijn belangrijk voor maatschappij

Bijna alle respondenten (93%), dus ook de mensen die geen huisdier hebben, zijn het (helemaal) eens met de stelling dat huisdieren bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Een groot deel (88%) vindt ook dat huisdieren goed zijn voor de mentale of fysieke gezondheid van mensen. Driekwart vindt dat huisdieren goed zijn om kinderen verantwoordelijkheidsgevoel te geven. Van de Nederlanders met een huisdier vindt 75% dat huisdieren een maatschappelijke rol hebben. Van de Nederlanders zonder een huisdier is 54% het hier (helemaal) mee eens.

Toch staan al deze factoren niet op nummer 1 bij de vraag ‘Wat zijn de redenen om een huisdier te nemen?’ Veruit de meeste mensen noemen ‘gezelligheid’ als voornaamste reden om een huisdier te nemen. En dat geldt voor alle huisdieren, dus ook voor vissen, maar bij hond en kat wordt gezelligheid wel het vaakst (86%) genoemd. Bij de hond staan verder ‘onvoorwaardelijke vriendschap’ en een ‘actievere levensstijl’ in de top 3. Bij vissen en sier-/zangvogels wordt na gezelligheid het mooie uiterlijk van de dieren genoemd als reden.

Honden en de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis, dus in de periode 2020-2021, hebben 80.000 huishoudens een hond genomen. In het begin van de coronaperiode waren veel mensen thuis, waardoor ze de hele dag voor hun hond konden zorgen. Door verschillende versoepelingen kunnen mensen steeds vaker weer op pad, maar hoe zorgen ze dan voor hun trouwe viervoeter? Vier op de tien Nederlandse huishoudens geven aan dat er altijd wel een lid van het huishouden thuis is om voor de hond te zorgen, terwijl 30% zegt dat hun hond alleen thuis kan blijven tijdens een periode van afwezigheid. Wanneer een hond opgevangen wordt door iemand buiten het huishouden, is dit voornamelijk door familie, vrienden of buren (22%). Tot slot is een op de vijf zelden of nooit een dag van huis.

Waar komen de dieren vandaan?

Wanneer huishoudens met een hond gevraagd wordt hoe zij aan hun meest recente hond zijn gekomen, noemt het grootste deel een fokker in Nederland (41%). Een online-advertentie (20%) en familie of vrienden (13%) staan op twee en drie als voornaamste aankoopkanalen. Zo’n 8% geeft aan dat hond is aangeschaft via een fokker in het buitenland.

Onder huishoudens met katten ziet de top drie er anders uit. De grootste groep (een derde) heeft hun kat verkregen via familie of vrienden. Een op de vijf heeft hun kat geadopteerd uit een dierenasiel of zwerfdierenopvang in Nederland. De top drie wordt compleet gemaakt door het aanschaffen van katten via een online-advertentie (20%).

Bij de aankoop van aquariumvissen, knaagdieren en sier-/zangvogels is de dierenspeciaalzaak het belangrijkste aankoopkanaal. Vijvervissen worden het vaakst aangeschaft in een tuincentrum. Nog geen drie op de tien (29%) konijnen wordt aangeschaft in een dierenspeciaalzaak. Een iets grotere groep huishoudens (30%) kreeg hun meest recente konijn van familie of vrienden of via een online advertentie (19%). Vier procent kocht het konijn in een tuincentrum met dierenafdeling.

Over het onderzoek

Sinds 2002 vindt er jaarlijks onderzoek plaats naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland. Vanaf 2015 werden ook metingen van andere huisdieren meegenomen, zoals konijnen, knaagdieren, vissen, vogels en reptielen. De resultaten uit het onderzoek worden geëxtrapoleerd uit een panel representatief voor Nederlandse huishoudens.

Aantal huisdieren in Nederland (2021)

Belangrijk om te melden is dat het onderzoek met ingang van dit jaar wat anders is opgezet. I&O Research is nu de uitvoerder van het onderzoek en in vergelijking met eerdere edities is de vragenlijst aangepast en uitgebreid. Nieuw zijn de vragen over het effect van corona op het huisdierenbezit en de relatie tussen het houden van huisdieren en dierenwelzijn. De uitkomsten van de vernieuwde monitor zijn niet één-op-één te vergelijken met de uitkomsten van 2020 en eerdere jaren, met name waar het gaat over de ontwikkeling van het aantal huisdieren in ons land. Daarom zien Dibevo en NVG de cijfers uit dit onderzoek als een nieuwe nulmeting. Door te vragen naar huisdierbezit in de periode vóór en tijdens de pandemie, zijn er op basis van deze meting toch belangrijke conclusies te trekken over de impact van de coronacrisis op het huisdierbezit.

Percentage huishoudens met een huisdier

Over Dibevo

Dibevo is de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven en bestaat uit fabrikanten/groothandels van/in dierbenodigdheden en diervoeders, im- en exporteurs van levende dieren, aquarium- en vijvervissen, dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken, tuincentra met een dierenafdeling en dierverzorgende bedrijven als dierenpensions, trimsalons en hondenuitlaatservices. Daarnaast is de beroepsvereniging ABHB (trimsalons) bij Dibevo aangesloten (circa 1.000 bedrijven). Naast het behartigen van belangen van bedrijven maakt Dibevo zich sterk voor het welzijn van gezelschapsdieren en het waarborgen van verantwoord handelen daarin. Kijk voor meer informatie over Dibevo op www.dibevo.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie over Dibevo
Gijs van den Assum, voorzitter Dibevo
tel: 033 – 455 04 33
e-mail: info@dibevo.nl
website: www.dibevo.nl