8 februari 2019

Wat is gevaarlijker: een paard of een kaaiman?

Alleen goede verkooppunten kunnen impulsaankopen huisdieren voorkomen

AMERSFOORT, 8 februari 2019 – Het programma Rambam heeft onderzoek gedaan naar exotische dieren die als huisdier gehouden worden. Tijdens de uitzending op 7 februari deden de programmamakers onder andere een poging om een kaaiman aan te schaffen. Het standpunt van Dibevo is dat je een dier kan houden als je ruimte, faciliteiten, kennis en ervaring hebt voor een goede verzorging. Een pijlgifkikker of zelfs een kaaiman in een groot terrarium van een deskundige reptielenliefhebber is geen probleem, een kaaiman in de badkuip van een appartement van een gezin met kleine kinderen is een héél groot probleem.

Voor die nuance was in de uitzending van Rambam weinig ruimte en ook het realistische perspectief ontbrak. Exotische dieren komen namelijk niet vaker in de opvang dan honden en katten en er overlijden jaarlijks meer mensen door de trap van een paard dan een beet van een exoot; ook als je rekening houdt met het aantal gehouden paarden en exoten. Overigens is de definitie van exoot wat onduidelijk. Strikt genomen is de cavia immers ook een exotisch dier dat oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt.

Behoeden voor impulsaankoop

Misstanden bij exotische dieren beginnen vaak bij handelaren die verkoopkanalen als Marktplaats en dierenbeurzen gebruiken om hun dieren te slijten. Dibevo is hier nooit een voorstander van geweest en vindt dat dieren alleen verkocht zouden mogen worden door gediplomeerde specialisten die dierenwelzijn als uitgangspunt hanteren. Zij kunnen de koper informeren, adviseren en behoeden voor een impulsaankoop als ze zien dat de koper te weinig kennis en ervaring of geen geschikte huisvesting heeft. Dat bleek ook uit het programma. De ondernemers van de dierenspeciaalzaken stelden goede vragen om te achterhalen of de benodigde kennis en huisvesting aanwezig was bij de klant. Ondernemers moeten daarbij van de eerlijkheid van de consument uit kunnen gaan. Ze kunnen immers niet bij de consument thuis gaan kijken. Dibevo vindt overigens dat ook retailers die geen dieren verkopen, een aantoonbare vakbekwaamheid moeten hebben om de consument goed te kunnen voorlichten. Het dierenwelzijn moet altijd voorop staan.

Positieflijst

In de uitzending kwam ook de positieflijst ter sprake, de lijst van huisdieren die (onder voorwaarden) gehouden mogen worden. Dibevo is voor een positieflijst als die maar zodanig wordt ingericht dat op die lijst alle gehouden diersoorten staan met daarbij de houderijvoorwaarden. Op die manier wordt het welzijn van het gehouden dier gediend en leidt de lijst er niet toe dat gespecialiseerde en deskundige houders het slachtoffer worden van het feit dat de diersoort die zij met veel kennis en liefde houden op de lijst van ‘niet te houden dieren’ belandt.

Over Dibevo

Dibevo is de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven. Naast het behartigen van belangen van bedrijven maakt Dibevo zich sterk voor het welzijn van gezelschapsdieren en het verantwoord handelen daarin te waarborgen. Kijk voor meer informatie over Dibevo op www.dibevo.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost de Jongh, voorzitter Dibevo,
tel: 033 – 455 04 33 of e-mail info@dibevo.nl