1 oktober 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel,

1 januari 2019: partner recht op langer verlof

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Zo wordt het recht van partners op geboorteverlof per 1 januari 2019 uitgebreid.

Geboorteverlof partners

Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is.

Let op! Het hierboven beschreven geboorteverlof voor partners komt bovenop het bevallingsverlof (calamiteitenverlof). Op de dag(en) van de bevalling heeft een partner recht op doorbetaald verlof, dit blijft ongewijzigd. Duurt de bevalling bijvoorbeeld één dag? Dan heeft de partner van wie de wekelijkse arbeidsduur vijf dagen is in totaal recht op zes dagen (al dan niet aaneengesloten) doorbetaald verlof.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken.

Juli 2020: vijf weken extra geboorteverlof

Verder regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

Bron: Rijksoverheid