04 juli 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

20 of 21-jarige medewerkers in dienst? Let dan goed op!

In een eerder bericht hebben we je verteld dat het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2017 voor alle werknemers tot 23 jaar gaat veranderen. Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog en het maximum wordt nu bereikt op 22 jaar. De consequenties van die verhoging hebben wij nu volledig in beeld.

Loon en cao

Als je 20 en/of 21-jarige medewerkers in dienst hebt, en als deze werknemers onder de Dibevo-cao vallen, dan moet je extra goed opletten. Het wettelijk minimumloon heeft het cao-loon voor die leeftijden namelijk ingehaald. En het is nu eenmaal zo dat je ten minste het wettelijk minimumloon moet betalen.

Voorbeeld

Het wettelijk minimumloon voor een medewerker van 21 jaar is per 1 juli 2017 €1330,60. Een verkoopmedewerker van 21 jaar in functiegroep II ontvangt volgens de cao € 1183,82. Deze werknemer moet in ieder geval een salarisverhoging van € 117,05 ontvangen om op het wettelijk minimumloon uit te komen.

In tabelvorm

De bedragen in de gele cellen zijn lager dan het huidige wettelijk minimumloon. Medewerkers van 20 of 21 jaar die in die tabellen vallen, dien je dus het loon in het rode cellen te betalen. Wij weten dat ruim 65% van de werkgevers boven cao betalen. Voor deze werkgevers zal dit mogelijk geen gevolgen hebben, zolang het loon gelijk of meer is dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.

  Wetteljk minimumloon Cao-loon
Tabel I II III IV V
20 jaar 1.095,80 1008,25 1036,90 1065,57 1104,27
21 jaar 1.330,60 1183,82 1217,47 1251,18 1290,59

Flinke kostenpost

Ja, inderdaad, dat is nogal een flinke kostenpost. Daarom heeft ook Dibevo bij minister Asscher aangedrongen op een compensatieregeling en het lijkt erop dat die 2018 gaat komen. De compensatie gaat alleen gelden voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar en gaat ‘Minimumjeugdloonvoordeel’ heten.

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • Alle verloonde uren komen in aanmerking voor deze compensatie.
  • Voor 18- tot en met 21-jarigen wordt er per kalenderjaar bekeken of het gemiddelde uurloon binnen een vastgestelde bandbreedte valt. Deze bandbreedte is nodig om rekening te houden met fulltime contracten. Op basis daarvan wordt compensatie toegekend: een vast bedrag per uur per leeftijdscategorie.
  • Daarbij wordt er gekeken naar de leeftijd van de medewerker die in de loonaangifte moet worden meegezonden. De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van het mogelijke subsidiebedrag. Er wordt achteraf gekeken hoeveel het gemiddelde uurloon was, wat afhankelijk is van de verjaardag van de jonge medewerker.
  • De regeling geldt alleen voor werkgevers die daadwerkelijk een stijging zien in hun loonkosten. Dit heeft tot gevolg dat de compensatie op individuele basis plussen en minnen zal kennen.
  • Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen, dus bedragen kunnen nog niet worden genoemd.
  • De bovengrens is vastgesteld op 21-jarigen om overlap met de reguliere LIV te voorkomen. Medewerkers van 21 en 22 jaar vallen door de verhoging van het minimumloon straks namelijk onder het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Vragen?

Kom je er niet uit? En ben je lid van Dibevo. Neem dan gerust contact met ons op.