4 november 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Aan regels houden om erger te voorkomen

Het kabinet kondigde gisteren een ‘verzwaringspakket’ met coronamaatregelen aan voor de komende 14 dagen. De winkels blijven extra zwaar onder het vergrootglas liggen, dus het is zaak om de regels secuur na te leven. Voor dierenpensions wordt de onzekere periode nog langer.

Het kabinet roept mensen op om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet-noodzakelijke reizen te vermijden. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk. Voor dierenpensions betekent dit dat ook de kerstvakantie in het water valt. Vandaar dat wij oproepen tot een ruimhartiger steun, juist om de winter te overleven.

De extra maatregelen zorgen vook voor extra tegenslag voor hondenscholen. In de openbare ruimte mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bestaan. Dan blijft alleen privéles geven nog als optie bestaan. We zijn op dit moment nog druk doende of er binnen de regelgeving meer ruimte valt te creëren voor hondenscholen.

    Belangrijk signaal

    Een punt van grote zorg zijn de regio’s die hoog in de getallen zitten. Het kabinet spreekt over 13 regio’s, waarbij Rotterdam en Dordrecht met name worden genoemd.

    Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft aangegeven dat het in de winkels beter kan. Dat is een belangrijk signaal: als de aantallen de komende week niet zakken, lopen die regio’s het risico dat winkels en scholen dicht gaan en er een avondklok wordt ingesteld. Houd er rekening mee dat de handhaving wordt aangescherpt.

    Neem zichtbare maatregelen

    Daarom roepen we winkeliers opnieuw op om zich blijvend in te spannen om te werken volgens de brancheprotocollen en die ook te handhaven. Voer een duidelijk deurbeleid, laat zien hoeveel mensen er naar binnen mogen. Laat zien dat de maximale hygiëneregels worden ingezet in en om winkels, medewerkers voorop. Laat vooral door zichtbare maatregelen te nemen, zien dat het je serieus is. En kijk ook even bij de buren of het daar goed gaat en meld het ons als je misstanden ziet.