6 november 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Geen regionale lockdown detailhandel

Veiligheidsregio’s hebben te maken gehad met een aantal incidenten waarin de maatregelen tegen corona niet goed werden gehandhaafd. Door deze incidenten beweren de veiligheidsregio’s dat de gehele detailhandel onvoldoende maatregelen heeft getroffen om het coronavirus aan te pakken om personeel en klanten te beschermen. En daarmee dreigen ze met regionale lockdowns. Naar aanleiding van die dreiging heeft Dibevo samen met alle andere retail organisaties een duidelijk statement afgegeven aan de veiligheidsregio’s.

Winkelstraat afstand houden

Nieuwe protocollen

De detailhandel is juist de sector die een dag na de persconferentie al nieuwe protocollen klaar had en deze breed verspreid onder de achterban met een oproep om de nieuwe maatregelen te gaan inzetten. Ook Dibevo heeft haar leden al voor de persconferentie opgeroepen om de adviezen vooral op te volgen, een duidelijk deurbeleid te volgen en dat ook zichtbaar te doen. En met succes blijkt wel door ons contact met leden in de zwaarder door corona getroffen regio’s. Dibevo merkt dat de ondernemer zijn best doet en zich vol overgave inzet op het voorkomen van verdere besmettingen.

Regionale lockdown leidt tot reisgedrag

Het kan niet zo zijn dat het gedrag van enkele leidt tot enorme gevolgen voor een hele groep ondernemingen. Daar wilde Dibevo iets aan doen. Door de veiligheidsregio’s erop te wijzen dat als het in 98% van de gevallen goed gaat, zij de 2% moeten aanpakken en niet de rest. Daarbij zal een regionale lockdown niet efficiënt zijn en leiden tot reisgedrag van burgers naar andere steden.

Regionale lockdown leidt tot weerstand

En als de vele goede lijden onder de enkele slechte, dan leidt dat ook tot aantasting van het draagvlak onder alle andere maatregelen. Daarbij leidt het tot meer weerstand en zet het kwaadbloed, met alle gevolgen van dien.

Pak de incidenten aan

Omdat wij zien dat iedereen zich zo goed inzet en er slechts enkele plaatsen zijn waar het niet goed gaat, heeft Dibevo met alle andere ‘winkel-brancheorganisaties’ de veiligheidsregio’s opgeroepen om vooral die incidenten door regionale handhaving aan te pakken. Mocht het om een ‘Dibevo-onderneming’ gaan dan moeten de veiligheidsregio’s dit bij ons melden, zodat wij nogmaals kunnen kijken op welke wijze wij die onderneming bij kunnen staan in het opvolgen van de adviezen.