6 september 2023 | Dossier: Personeel,

Aangepaste ronde STAP-budget gaat 18 september van start

Vanaf 18 september gaat de vierde (en een na laatste) ronde van het STAP-budget van start, weliswaar in aangepaste vorm zoals we eerder al lieten weten.  Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes en de bezuiniging op het STAP-budget wordt het resterende budget gerichter ingezet en kan de subsidie alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd.

 


Door deze aanpassing zijn er weliswaar minder opleidingen beschikbaar dan in de rondes hiervoor, maar sluiten deze beter aan op de arbeidsmarkt. Het budget voor de komende aanvraagperiode is 10 miljoen euro. Iedereen die geïnteresseerd is kan weer tot € 1.000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De volgende en laatste aanvraagronde zal op 15 november starten.

Aanbod

De OCW-erkende opleidingen zijn gericht op een beroep en hebben een wettelijk kwaliteitskader. Door alleen deze opleidingen aan te bieden wil het kabinet het resterende STAP-budget gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. Het aanbod is te vinden via het scholingsregister van het aanvraagportaal of makkelijk inzichtelijk via Leeroverzicht.nl. Naast volledige meerjarige opleidingen, zullen er ook onderdelen zoals certificaten en minoren worden aangeboden.