11 juni 2014

Aannemen medewerkers met een arbeidsbeperking niet vrijblijvend

Als je bedrijf uit meer dan 25 medewerkers bestaat, ben je starks verplicht om mensen met een beperking aan te nemen.

Werkgevers die ruimte willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen sinds kort terecht op het online platform www.werkgeversgaaninclusief.nl. Dit platform ondersteunt en adviseert werkgevers bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkgeversvereniging AWVN voert dit project uit en werkt hierbij samen met De Normaalste Zaak en vooral met zo veel mogelijk Nederlandse werkgevers. Op het eerste gezicht lijkt het aanemen van mensen met een beperking vrijblijvend, maar dat is het beslist niet.

Quotumwet

Het kabinet heeft in april vorig jaar afspraken gemaakt met de sociale partners. Daarin staat dat werkgevers jaarlijks duizenden banen beschikbaar stellen voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen, oplopend tot 100.000 banen in 2025.

Vóór eind volgend jaar moet werkgevend Nederland de eerste 7500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking ‘leveren’. Hierna wordt de Quotumwet van kracht, die elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers een quotum oplegt. Wie dit niet nakomt, riskeert een boete.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt overigens dat de wetten en afspraken in de verschillende akkoorden ‘haaks op de dagelijkse bedrijfspraktijk’ staan.