24 april 2014 | Dossier:

Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven opnieuw van start

Beveiligingsscan

Op 15 april is de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven weer van start gegaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft budget beschikbaar gesteld om ondernemers te steunen bij het beveiligen van hun zaak tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere veiligheidsrisico’s. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal de aanpak uitvoeren.

Gratis veiligheidsscan

De aanpak biedt kleine bedrijven de mogelijkheid om een gratis veiligheidsscan uit te laten voeren door een onafhankelijke VKB-scanner van het CCV. Op basis daarvan krijgen ondernemers een advies op maat en kunnen ze investeren in maatregelen om de veiligheid in hun bedrijf te verbeteren. De helft van die investering wordt vergoed vanuit de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum van 1.000 euro.

Beter inzicht in veiligheid

In december 2013 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanpak laten evalueren door Adviesbureau Andersson Elffers Felix. Hieruit is gebleken dat de veiligheidsscan bij meer dan 80% van de ondervraagde ondernemers heeft bijgedragen tot een beter inzicht in de veiligheidssituatie van hun bedrijf. Daarnaast uitte 82% van de ondernemers tevredenheid over de kwaliteit van de pakketten met veiligheidsmaatregelen. Reden genoeg om in 2014 de aanpak voort te zetten.

De genoemde evaluatie heeft ook duidelijk gemaakt dat er behoefte was aan meer aanbieders en aan een inzichtelijker selectieproces. Vandaar dat voor de aanpak in 2014 onderzoeksbureau TNO is gevraagd de ingediende veiligheidspakketten te beoordelen op prijs en bovenal kwaliteit. Op deze manier is de ondernemer zeker van een pakket dat voldoet aan kwaliteitseisen tegen een goede prijs.

Veiligheidsscan aanvragen

Ben je een kleine ondernemer met maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 fte’s? Dan kom je in aanmerking voor een gratis scan. Je kunt de scan aanvragen via de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.