20 december 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Aanpassing ophokplicht op verzoek Dibevo doorgevoerd

Op verzoek van Dibevo heeft de NVWA sierwatervogels toegevoegd aan de lijst van vogelsoorten die niet aan de ophokplicht hoeven te voldoen in geval van vogelziekte.

Mandarijneend
Foto: Francis C. Franklin

Als er in Nederland vogelgriep heerst of er bij wilde vogels vogelgriep wordt aangetoond, kan de minister van LNV een ophokplicht voor commercieel gehouden gevogelte instellen. Een uitzondering hierop zijn fazanten en loopvogels omdat een ophokplicht voor deze categorieën te veel welzijnsbeperkend zou zijn.

Tot 21 april 2021 (toen verviel de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020) sloeg de term ‘commercieel gevogelte’ op vogels die gehouden werden voor dierlijke producten of om uit te zetten in het wild. Met het ingaan van de Europese Animal Health Regulation (AHR) is de definitie van commercieel gevogelte echter aangepast naar alle gehouden vogels in een commerciële omgeving, dus ook de vogels in dierenspeciaalzaken en in de handel.

Dat betekent dat de ophokplicht dus ook geldt voor commercieel gehouden watervogels. Een ongewenste situatie vond Dibevo, omdat de dierwelzijnsrisico’s voor deze groep nog groter zijn dan voor de genoemde fazanten en loopvogels. Toen een van onze leden door de NVWA werd aangesproken op zijn buiten gehouden sierwatervogels werd duidelijk dat we in snel actie moesten komen.

Niet verantwoord

Van dr. Yvonne van Zeeland (faculteit Diergeneeskunde), de specialist op het gebied van vogels en vogelwelzijn, kregen we de bevestiging dat ophokken voor watervogels inderdaad zowel wat diergezondheid betreft als dierenwelzijn niet verantwoord is. Volgens dr. Van Zeeland zijn de risico’s hoger of vergelijkbaar  met die voor fazanten en loopvogels.

Met die informatie hebben we bij het ministerie van LNV het verzoek ingediend om de regeling aan te passen. Natuurlijk hebben we tijdens dit hele proces ook nauwe contacten onderhouden met de NVWA om te voorkomen dat er onomkeerbare beslissingen genomen zouden worden zoals het verplicht ruimen van de dieren.

Sierwatervogels toegevoegd

Gelukkig zag iedereen de noodzaak om de regeling aan te passen en hebben wij op 17 december bevestigd gekregen dat sierwatervogels zijn toegevoegd aan de bestaande uitzondering.

Natuurlijk betekent dat nog steeds dat je zoveel mogelijk moet zien te voorkomen dat gehouden sierwatervogels in contact kunnen komen met wilde vogels, mest van wilde vogels of veren van wilde vogels, maar ze hoeven in ieder geval niet in een gesloten gebouw te worden ondergebracht.