21 december 2020 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Aanvraagperiode NOW 3 verlengd tot 27 december

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 14 december heeft aangekondigd, is nu ook de aanvraagtermijn voor NOW 3 (die liep tot en met 13 december 2020) verlengd. Daarnaast verleent het kabinet uitstel van aflossing van Tozo-leningen.

NOW

NOW 3 verlengd

Voor de derde aanvraagperiode kun je nog tot en met zondag 27 december 2020 bij UWV een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen. Als je nog geen subsidie had aangevraagd over deze periode, kun je dit nu alsnog doen. Als je geen aanspraak hebt gemaakt op de NOW 2, kun je de periode waarover het omzetverlies wordt berekend, laten ingaan op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. De verzwaarde lockdown kun je dan volledig in dit tijdvak laten vallen.

Uitstel aflossing Tozo-lening

Het kabinet regelt dat alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan (of nog aangaan), betalingsuitstel krijgen tot 1 juli 2021. Je hoeft dan pas per 1 juli 2021 te starten met terugbetalen, wat neerkomt op een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wordt in die periode de renteopbouw op deze leningen stopgezet. De aflossingstermijn wordt ook met 6 maanden verlengd, van 3 naar 3,5 jaar.