20 september 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Aanvragen Tegemoetkoming Energiekosten tot uiterlijk 2 oktober

Bedragen de energiekosten van je onderneming minimaal 7% van de omzet over 2022? Dan heb je mogelijk recht op Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Wacht niet te lang met aanvragen, want de regeling sluit op 2 oktober 2023.

Het minimale deel dat je als bedrijf zelf betaalt, de zogenoemde drempelprijs, is € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€ 3,19 per m³) en elektriciteit (€ 0,95 per kWh). De compensatie bedraagt maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs, met een maximum van € 160.000.

Voor wie?

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen.

Meer informatie?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de website rvo.nl/tek kun je dan ook alle informatie vinden en de aanvraag indienen.

TEK-webinar 

Op 14 maart 2023 organiseerde de RVO een webinar waarin de regeling werd uitgelegd en vragen werden beantwoord. Terugkijken en antwoorden op de veelgestelde vragen lezen kan via de website van de RVO.  

De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.