15 februari 2012

Overheid pakt uit met 'Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven'

Winkelcriminaliteit

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat nog meer werk maken van het voorkomen van criminaliteit tegen ondernemers. Het 'Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven' moet ondernemers beter wapenen tegen fraude, winkeldiefstal en heling.

Onderzoek van TNS Nipo wijst uit dat de totale schade van gerapporteerde delicten in 2010 ruim een half miljard euro bedraagt. Deze schade voor het bedrijfsleven is nog steeds onaanvaardbaar hoog. Het actieplan beschrijft drie onderwerpen.

1. Veilig ondernemen voor winkels, horeca en bedrijventerreinen

De overheid start een proef om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de bevoegdheid te geven om op te kunnen treden bij winkeldiefstallen. Boa’s kunnen dan bijvoorbeeld een aangifte opnemen, camerabeelden uitlezen, getuigen horen en een proces verbaal opmaken. Deze maatregel vergroot de handhavingscapaciteit.

2. Verbeteren meldingen en aangifteproces

Via het internet kunnen ondernemers gemakkelijker aangifte doen. Ook kan de politie in overleg met het Openbaar Ministerie afspraken maken over opsporing.

3. Aanpak van fraude

De overheid gaat met andere partijen samenwerken om fraude en oplichting te bestrijden. Een bekend voorbeeld is acquisitiefraude. De nadruk ligt hierbij op voorlichting, alarmeringen en het opwerpen van barrières om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen.

Download het volledige rapport

Bron: Rijksoverheid