14 juni 2022 | Dossier: Dierenwelzijn,

Aeres onderzoekt impact dier-ondersteunde interventies op honden

Het aantal honden dat ingezet wordt tijdens therapie of coachingsessies van mensen is de laatste 3 jaar verdubbeld. Deze sessies hebben vaak een positief effect op de mens, maar over de impact op de hond is nog weinig bekend. Aeres Hogeschool Dronten gaat dit samen onderzoeken met HAS Hogeschool, Universiteit Utrecht en een aantal organisaties werkzaam op het gebied van Animal Assisted Interventions (AAI) of in goed Nederlands ‘dier-ondersteunde interventies’.

Dier-ondersteunde interventies

Wat zijn dier-ondersteunde interventies?

Een dier-ondersteunde interventie is een activiteit, therapie, coaching of educatief programma, waarbij dieren bewust worden ingezet om een positief therapeutisch effect op mensen teweeg te brengen. Dat kan op het gebied van gezondheid zijn, maar ook voor onderwijs en persoonlijke dienstverlening.

Honden steeds vaker ingezet bij therapie

Honden worden steeds vaker ingezet ter ondersteuning van een therapiesessie. Hulphond Nederland laat in 3 jaar tijd een verdubbeling zien van het aantal therapie- en coachsessies dat jaarlijks wordt aangeboden: van 2.000 sessies in 2016 naar 4.000 sessies in 2019.

Deze opkomende trend herkennen de andere deelnemende organisaties ook. Prins Petfoods, Stichting Contacthond, Pets4care, Therapoot, Speelatelier, MvB Inzicht, VAAIana, de Dierenbescherming, IVA en Universiteit Utrecht willen weten wat de mentale en fysieke effecten op de honden zijn en dragen bij aan het onderzoek.

Afweging tussen noodzaak en dierenwelzijn

De inzet van dieren ten behoeve van de mens vraagt om een afweging tussen het nut en de noodzaak van de interventie of activiteit ten opzichte van de (eventuele) inbreuk op het dierenwelzijn. De effecten voor het dier zijn niet of nauwelijks onderzocht. Daar komt nu verandering in met een grootschalige inventarisatie naar welke signalen de hond laat zien tijdens zijn werk.

Van ruim 2500 therapiesessies zal een onderbouwde inschatting gemaakt worden van de belasting voor de hond door therapeuten, begeleiders en coaches die daarvoor binnen het project worden opgeleid. Daarnaast zullen er gesprekken gevoerd worden om ethische vraagstukken, waarbij het welzijn van hond versus client centraal staat, met elkaar te delen en handvatten te bieden hoe daar mee om te gaan.

Uiteindelijk zal het project met de resultaten van het onderzoek input leveren voor een gedragscode, en workshops en trainingsmateriaal voor het werkveld.

Deelnemen?

Bent je geïnteresseerd en wil je zelf als organisatie met honden deelnemen aan onderzoek? Stuur dan een e-mail naar Teatske Pol-Veenstra (onderzoeker Aeres Hogeschool Dronten).