10 juni 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Enquête: stijging energiekosten in beeld

Door de sterk gestegen energieprijzen hebben veel bedrijven moeite met het betalen van de energierekening. De Europese Commissie heeft daarom in maart regelgeving opgesteld, waarmee overheden ondernemingen financieel tegemoet kunnen komen. Opvallend is dat Nederland hier vooralsnog geen gebruik van maakt.

MKB-Nederland wil met een korte enquête inzicht krijgen in de prijsstijging van elektriciteit en gas bij bedrijven en doet daarom een oproep aan alle bedrijven om de vragenlijst in te vullen. Dit mag anoniem. Heb je nog niet alle energie voor 2022 ingekocht? Beantwoord dan de vragen voor januari tot en met mei. 

De resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld door VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ga naar de enquête