1 juni 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Afschaffing vrijstelling bpm bestelwagens is een brug te ver

De vrijstelling van belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) moet van kracht blijven voor bestelwagens van ondernemers. Dibevo sluit zich van harte aan bij deze oproep van MKB-Nederland aan het kabinet. De plannen leiden niet alleen tot een onredelijk hoge lastenverzwaring voor ondernemers, maar staan juist de de verduurzaming van het bestelwagenpark in de weg.

Bestelbus elektrisch?

Het kabinet wil de vrijstelling van bpm-afdracht voor bestelwagens met een fossiele verbrandingsmotor tussen 2024 en 2026 geleidelijk afschaffen. Momenteel wordt deze ‘luxe belasting’ niet op bestelwagens geïnd omdat ondernemers deze immers nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Het kabinet verwacht met de maatregel tussen 2024 en 2030 in totaal 2,2 miljard euro ‘op te halen’ en de elektrificatie van het bestelwagenpark te versnellen.

Dibevo vindt het afschaffen van de bpm-vrijstelling onvoldoende doordacht. Elektrisch rijden is nog geen goed alternatief voor een aantal vormen van transport. Het lijkt erop dat de overheid ook nu weer het mkb als pinautomaat wil gebruiken. En dat terwijl energie en grondstoffen gierend duur zijn geworden, het wettelijk minimumloon omhoog gaat en de algehele inflatie enorm is. Dat bedrijven dan ook maar doodleuk moeten investeren in verduurzaming, dat is een brug te ver.

Ondernemer enorm op kosten gejaagd

In de dagelijkse praktijk betekent het wegvallen van de bpm-vrijstelling voor ondernemers dat de netto adviesprijs van een bestelwagen op fossiele brandstof met zo’n 38% stijgt, wat neerkomt op een gemiddeld ruim 11.000 euro hogere aanschafprijs. De aanschaf van een elektrische bestelwagen wordt met deze maatregel echter niet goedkoper en is voor grote groepen ondernemers ook nog geen volwaardig alternatief. Vooral voor ondernemers die hun bestelwagen vaak zwaar beladen en/of grotere afstanden moeten afleggen, is de nog vaak kleinere actieradius en het ontbreken van een robuust ‘snellaadnetwerk’ de beperkende factor.

Contraproductief

MKB-Nederland waarschuwt dat in plaats van overstappen op elektrisch, ondernemers met het vervallen van de bpm-vrijstelling eerder geneigd zullen zijn oude(re) dieselbestelwagen (uit het buitenland) te kopen, omdat de bpm voor deze voertuigen veel lager ligt. Ook zal een deel langer blijven doorrijden in hun huidige diesel bestelwagen. Dat komt de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies zeker niet ten goede en maakt de klimaatwinst op zijn minst twijfelachtig.