21 april 2014 | Dossier:

Marktplaats e.a. gaan waarschuwen voor impulsaankopen dieren

Marktplaats

De grootste internetaanbieders Marktplaats, Speurders, 2dehands, Marktplaza en Marktnet hebben afspraken gemaakt om hun gebruikers te waarschuwen voor impulsaankopen van dieren via internet. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Melden verdachte en illegale praktijken

De handelsplaatsen gaan hun gebruikers onder meer informeren over de aanschaf van dieren en verwijzen daarbij naar informatie van officiële instanties, zoals het LICG, over het houden van dieren, waarbij uitgebreid aandacht is voor voeding, verzorging, huisvesting en kosten die met het houden van een huisdier gemoeid zijn. De online handelsplaatsen verwijzen ook naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een actueel overzicht van regels voor handel in en houden van dieren. Verder attenderen ze hun gebruikers op de mogelijkheid om melding te doen van verdachte en illegale handelspraktijken met dieren via het landelijk meldnummer 144.

Internetrecherche

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) onderzoekt de mogelijkheden om te participeren in inbreukprogramma’s van de online handelsplaatsen, zodat zij de mogelijkheid heeft om verdachte en illegale handelsadvertenties te verwijderen. Daarnaast past de NVWA internetrecherche toe.

Jaarlijks overleg

Er zal tenminste eens per jaar overleg plaatsvinden tussen de meewerkende handelsplaatsen, de Dierenbescherming, Dibevo, het LICG, PVH, NVWA en het Ministerie van Economische Zaken.

Andere handelsplaatsen zijn van harte uitgenodigd om deze afspraken over te nemen en zich aan te sluiten bij het overleg.

Bron: LICG, Rijksoverheid