12 februari 2014 | Dossier:

Alleen samenwerking kan winkelleegstand oplossen

Rapport Winkelgebied van de toekomst

Het probleem van leegstaande winkelpanden is alleen op te lossen als marktpartijen en overheid op lokaal, regionaal en provinciaal niveau gaan samenwerken. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Winkelgebied van de Toekomst’ dat Detailhandel Nederland op 12 februari presenteerde. Voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen doet het rapport een oproep aan gemeenten om dit onderwerp op te nemen in de nieuwe coalitieakkoorden.

Trends, belangen en maatregelen

Het onderzoek ‘Winkelgebied van de Toekomst’ bevat de meest relevante trends in winkelgebieden, de verschillende belangen van alle betrokken partijen en meer dan vijftig maatregelen die winkelleegstand op moeten lossen. Het rapport doet een beroep op makelaars, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, winkeliers, gemeenten en provincies om zich in te zetten om winkelgebieden aantrekkelijk te houden. Daarbij zijn duidelijke en toekomstbestendige keuzes noodzakelijk: wat blijft winkelgebied en wat niet?

Samenwerking cruciaal

De winkelleegstand is de laatste jaren flink toegenomen. In sommige gemeenten staat zelfs meer dan 20% van de winkelpanden leeg. Voor winkeliers is deze ontwikkeling desastreus: leegstaande panden in een winkelstraat leiden al snel tot spookstraten, met verloedering tot gevolg. Jan Meerman, voorzitter van de Winkeltop en Detailhandel Nederland: “In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, is de economische crisis lang niet altijd de oorzaak van leegstand. Het probleem lost zich dan ook niet vanzelf op wanneer de economie weer aantrekt. Als we niets doen neemt het probleem hand over hand toe. Samenwerking voor winkelgebieden van de toekomst is nu cruciaal.”

Aantrekkelijk winkelgebied is in ieders belang

Een groot aantal landelijke partijen (verenigd in de Winkeltop van VNO-NCW en MKB Nederland) spreekt zich uit om gezamenlijk te gaan werken aan het terugdringen van winkelleegstand. Het grootste gemeenschappelijke belang is de aantrekkelijkheid van een winkelgebied voor de consument. Minister Kamp van Economische Zaken in het voorwoord van het rapport: “Wanneer een winkelier gedwongen moet stoppen is dat vaak voor hem, zijn familie en personeel, een groot persoonlijk drama. Maar het raakt ook ons, als burger en als consument, omdat winkels en winkelgebieden een belangrijke rol vervullen in ons leven.”

Het volledige rapport is te downloaden als PDF.