11 november 2019 | Dossier: Dierenwelzijn

Amsterdam is de ‘diervriendelijke gemeente van 2019’

De gemeente Amsterdam heeft op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening de titel ‘diervriendelijke gemeente van 2019’ ontvangen. Amsterdam is hiermee de opvolger van Leeuwarden die de titel vorig jaar in de wacht wist te slepen. Tweede werd de gemeente Zwolle en 3e werd de gemeente Rijswijk.

Amsterdam diervriendelijkste gemeente van 2019

De gemeenten zijn op 29 criteria op het gebied van dierenwelzijn beoordeeld. Alle drie deze gemeenten hebben serieus aandacht voor dierenwelzijn met een goed doordacht dierenwelzijnsbeleid, voldoende mankracht, goede afstemming en budget. Daarnaast is het niet alleen maar goed op papier, maar ook in de praktijk; dierenwelzijn wordt regelmatig getoetst middels evaluaties en reguliere afstemming met de uitvoerende partijen.

Amsterdam scoorde op alle criteria positief en werd door de jury uitgeroepen tot 'diervriendelijke gemeente van 2019’. Waaraan wij toevoegen dat Amsterdam de eerste gemeente is die subsidie beschikbaar stelde voor dierenspeciaalzaken om het Dierbaar-keurmerk te kunnen behalen. De gemeente wil dat dierenspeciaalzaken die dieren verkopen, kunnen aantonen dat ze voldoen aan alle kwaliteitseisen van dierenwelzijn.

De jury van de diervriendelijke gemeente-verkiezing bestond uit Piet Hellemans (TV persoonlijkheid en dierenarts), Peter Helmer (directeur/oprichter Stichting DierenLot), Dr. Marko Ruis (onderzoeker en trainer dierenwelzijn van de Wageningen Universiteit) en juryvoorzitter Piet IJssels (oud burgemeester Gorinchem en voorzitter dierenasiel Gorinchem).

Uit het juryrapport:

“Van een grote stad als Amsterdam mag je natuurlijk wel wat verwachten op het gebied van dierenwelzijn, maar tegelijkertijd heeft deze stad ook te maken met veel meer knelpunten dan kleinere steden. Denk aan zeer beperkte ruimte voor natuur, overlast van plaagdieren, agressieve honden in probleemwijken enz. Amsterdam heeft het afgelopen jaar weer de nodige successen behaald op het gebied van dierenwelzijn. Zo is het team van ambtenaren dat zich bezighoudt met dierenwelzijn uitgebreid, hebben zij goede afspraken gemaakt met alle relevante dierenhulporganisaties, is een speciale app ontwikkeld voor opsporingsambtenaren om dierenmishandeling te herkennen en zijn ze in samenwerking met het ministerie bezig om te kijken in hoeverre er een chipplicht voor katten kan komen.

Daarnaast is in 2019 het bijtprotocol ‘houden van honden’ vastgesteld. Ook voor dieren die in de natuur leven helpt Amsterdam waar nodig. Zo krijgt wildopvang De Toevlucht financiële ondersteuning, wordt groots ingezet op natuurinclusief bouwen, wordt bij overlast van dieren bij voorkeur preventief en diervriendelijk opgetreden en wordt goed bijgehouden waar welke vogels en bijen zich bevinden in de stad. Er zijn inmiddels maar liefst 135 faunapassages aangelegd in de stad. Bovendien gaat de gemeente honderden nestkasten plaatsen voor mezen om de eikenprocessierups tegen te gaan.”

De diervriendelijke gemeente-verkiezing is door Stichting DierenLot in het leven geroepen om op een positieve manier aandacht te vragen voor dierenwelzijn bij gemeenten.