21 augustus 2013

AOW'er in dienst

65-plusser aan het werk houden

De pensioengerechtigde leeftijd stijgt en mensen zijn langer vitaal. 65-plussers die langer doorwerken hebben door hun ervaring veel voordelen voor u als werkgever. Het zal dan ook steeds vaker voorkomen dat iemand na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gewoon blijft werken. Heeft u een medewerker in dienst die de AOW-gerechtigde leeftijd nadert? En wilt u hem na pensionering nog een paar uur per week bij u laten werken? Dat kan, maar laat u wel voorlichten welke gevolgen dit voor de werknemer en u als werkgever kan hebben.

Extra kosten

Bereikt uw medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd en blijft hij in dienst, dan lijkt het dat dit minder kosten met zich meebrengt. U hoeft namelijk geen premies voor de sociale verzekeringen meer af te dragen. Maar let op: hier kan het al misgaan. De medewerker is dan namelijk ook niet meer sociaal verzekerd. Doordat hij ‘gewoon’ in dienst blijft, gelden alle rechten en plichten die hierbij horen. Bij ontslag moet u de normale procedure volgen.

Wordt bijvoorbeeld uw medewerker ziek, dan moet u nu nog gedurende maximaal 2 jaar loon doorbetalen. Uiteindelijk draait u mogelijk op voor de volledige kosten van arbeidsongeschiktheid. Daarbij kan het zo zijn dat u ook de pensioenpremie moet doorbetalen.

Aanpassing van de wet

Op dit moment brengt de wetgeving een aantal nadelen met zich mee voor het in dienst houden van een 65-plusser. Het kabinet wil daarom een aantal maatregelen treffen om doorwerken aantrekkelijk te maken. Zoals het dienstverband automatisch laten eindigen bij het bereiken van de AOW-leeftijd, verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke contracten, minder re-integratieverplichtingen en bij ziekte ‘slechts’ 6 weken loon doorbetalen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de wet op 1 januari 2014 in laten gaan. Heeft u voordat de wet ingaat hiermee te maken, laat u dan goed informeren over de mogelijkheden.