27 juni 2014 | Dossier:

Arboregels gelden ook voor vakantiekrachten

Vakantiekrachten in dienst

Gaan er de komende tijd vakantiewerkers aan de slag binnen je organisatie, houd dan rekening met de arboregels. Voor minderjarige vakantiewerkers kunnen andere regels gelden dan voor de volwassen medewerkers.

Zo moeten jongeren van 13 en 14 jaar altijd onder toezicht werken. Mogen ze iemand helpen bij het werk of klusjes doen, maar niet in een fabriek of met machines werken. Jongeren van 15 jaar kun je meer zelfstandig laten werken, maar mogen alleen lichte werkzaamheden uitvoeren. Jongeren van 16 en 17 jaar kun je actief inzetten, maar is het veel werk of gevaarlijk werk, bijvoorbeeld door het gebruik van sterke schoonmaakmiddelen, dan moet er een ouder iemand bij zijn om hen bij te staan.

Brochure Vakantiewerk

In de brochure Vakantiewerk 2014 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan alle regels op een rij. Overtreed je de Arbowetgeving of de Arbeidstijdenswet dan bestaat de kans dat je een boete krijgt.

Download de brochure Vakantiewerk

Bron: Rendement / Rijksoverheid