25 juni 2014 | Dossier:

Checklist ‘Zakendoen met een uitzendbureau’

Kaartenbak bij een uitzendbureau

Een uitzendbureau kan je veel werk uit handen nemen. Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken waar uitzendbureaus zich aan moeten houden. Het merendeel van de uitzendbureaus doet dat ook, maar als ondernemer dien je zelf te controleren of een bureau zich inderdaad aan de regels houdt. Zo moet een uitzendbureau met een juiste registratie in het Handelsregister staan en sociale premies afdragen. Als dat niet het geval is, kan je dat geld kosten: de Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels houden en treedt waar nodig streng op.

Waar moet je als ondernemer op letten?

De ZorgWijzer heeft een kennisdossier opgesteld over de huidige sociale wetgeving en de rechten en plichten die voor burgers en bedrijven van belang zijn.

Download het kennisdossier