5 februari 2014

Bedrijfsleven blijft interessante prooi voor afpersers

Afpersing

Het bedrijfsleven is een interessante prooi voor afpersers. Detailhandel, horeca, webwinkels, banken, dienstverlening, bouw en industrie; alle type ondernemingen kunnen met afpersing te maken krijgen. Het kan zowel grote als kleinere bedrijven overkomen: van zzp-er tot multinational.

Afpersers kunnen geld, goederen of diensten eisen. Daarbij kunnen zij dreigen geweld te gebruiken, schade aan te richten, producten te vergiftigen, informatie openbaar te maken of de bedrijfsvoering plat te leggen. De schade door afpersing kan groot zijn, niet alleen materieel maar ook psychisch en soms zelfs fysiek.

Onderzoek en maatregelen

Om alle vormen van afpersing goed in kaart te brengen en daar maatregelen tegen te ontwikkelen (zowel preventief als repressief) voert Bureau Beke voor het ministerie van Veiligheid & Justitie een wetenschappelijk onderzoek uit naar afpersing van het bedrijfsleven. De uitkomsten van dit onderzoek stelt Justitie in staat om de aanpak van afpersing te versterken. De ervaringen en meningen van ondernemers zijn van groot belang.

Daarom vragen wij je namens VNO-NCW en MKB-Nederland de volgende vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 10 tot 15 minuten. Antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. Wie (vertrouwelijk) verder wil praten over het onderwerp, kan dit aangeven.

Direct naar de vragenlijst