22 februari 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Benelux-unie voor detailhandel nu officieel van start

Nederlandse en Belgische retailers laten veel groeikansen liggen. Een eenheidsmarkt voor de detailhandel in de Benelux zou tegen het jaar 2025 voor 95.000 nieuwe banen en 36.000 nieuwe bedrijven kunnen zorgen en 23 miljard euro extra omzet op kunnen leveren voor winkels. Dat blijkt uit onderzoek van Vlerick Business School in opdracht van de Benelux.

Benelux 2025

Het rapport Benelux Detailhandel 2025 werd op 20 februari aangeboden aan de ministers van Economische Zaken van de drie Benelux-landen en vormde daarmee het officiële startschot van de creatie van een Benelux-Detailhandelsmarkt. De studie presenteert maatregelen die moeten leiden tot één gezamenlijke detailhandelsmarkt. Daarmee wordt het voor winkeliers makkelijker om grensoverschrijdend te handelen en voor consumenten eenvoudiger om te kopen over de grens. Europees onderzoek toont immers aan dat als landen dezelfde regels hebben, 57% van de bedrijven bereid zou zijn hun verkoop naar andere EU-landen uit te breiden.

Gelijktrekken van regels

Topprioriteiten op de agenda zijn het gelijktrekken van regels, vereenvoudigen van btw-afdrachten en voorlichting over ondernemen over de grens. De maatregelen creëren straks één markt van 28 miljoen consumenten. Er ontstaat meer concurrentie, waardoor de prijzen scherper worden, dienstverlening verbetert en de Benelux-landen beter in staat zijn te concurreren met andere grote landen als Frankrijk en Duitsland.

Margriet Keijzer, secretaris Europa van Detailhandel Nederland: “Voor veel winkeliers met grensoverschrijdende ambities is het betreden van de Benelux-markt een logische stap. Winkeliers die actief zijn in de grensregio voelen vaak de gevolgen van een verschil in regels in een aangrenzende lidstaat. Denk aan verschillen in btw-tarieven of verschillende statiegeldsystemen. Door het gelijktrekken van regels en betere coördinatie van beleid kunnen producten, diensten en werknemers straks moeiteloos de binnengrenzen van de Benelux passeren.”

De Benelux als springplank voor groei

De Benelux is de enige regio in Europa die afspraken mag maken die verder gaan dan de afspraken op Europees niveau, en daar wil Dibevo graag gebruik van maken. Besluitvorming op Europees niveau duurt vaak lang. In een kleiner regionaal verband is het veel makkelijker en sneller om afspraken te maken en regels op elkaar af te stemmen.

Stuurgroep Europa Detailhandel Nederland met Dibevo-secretaris Henk van Houwelingen

Op de foto: de Stuurgroep Europa van Detailhandel Nederland met tweede van links Dibevo-secretaris Henk van Houwelingen, en tweede van rechts Guido van Woerkom, voorzitter Detailhandel Nederland.