11 oktober 2023 | Dossier: Personeel,

Betere loonstrook schept veel meer helderheid voor werknemers

Een werknemer met een bruto salaris van 3.200 euro, verdient eigenlijk 4.322 euro per maand. Dat is ruim een derde meer dan wat mensen zich realiseren. Netto krijgt een werknemer daarvan 2.393 euro op zijn rekening. Als een werkgever een werknemer met een modaal salaris €1,– loonsverhoging per uur wil geven, kost dit in werkelijkheid circa €1,80. Zo’n 80 cent gaat naar belastingen en premies. Dat en veel meer wordt nu glashelder dankzij de ‘betere loonstrook’.

De betere loonstrook

Met de opzet voor een nieuwe maandelijkse loonstrook krijgt de werknemer een beter te begrijpen loonstrook die goed laat zien hoe het zit met zijn bruto- en nettoloon en wat daar allemaal tussen zit en door de werkgever wordt betaald.

Deze nieuwe loonstrook kan onder meer helpen om mensen bewuster te maken van de totale loonruimte die werkgevers hebben en wat er allemaal naar belastingen en premies gaat. Zeker in het licht van alles discussies over lonen en koopkracht is dit essentieel.

Over het project ‘betere loonstrook’

De Argumentenfabriek ontwikkelde in opdracht van het ministerie van SZW een eerste versie van de betere loonstrook vanuit het perspectief van de werknemer. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hier al langer voorstander van en waren dan ook nauw bij dit project betrokken. 

Het resultaat is geen kant-en-klare loonstrook die direct in alle systemen past. De betere loonstrook verdient daarom te worden doorontwikkeld door leveranciers van salarisadministraties, samen met hun klanten. Meer informatie over ‘de betere loonstrook’ is te vinden op www.betereloonstrook.nl.