22 juni 2011

Een arts bezoeken onder werktijd

arts

Uw werknemer wil een arts bezoeken onder werktijd. Bent u als werkgever verplicht daarvoor vrij te geven?

Voor verlof voor artsenbezoek bestaan geen wettelijke regelingen. Afspraken hierover staan vaak beschreven in de cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst.

Maak afspraken

Het is belangrijk om met uw werknemers duidelijke afspraken te maken over een bezoek aan de arts, tandarts of andere specialist. Beschrijf de afspraken in de arbeidsvoorwaarden. Als er bepalingen zijn vastgelegd in de cao, dan mogen gemaakte afspraken niet in het nadeel van de werknemer werken.

Als werkgever kunt u afspraken maken dat parttime medewerkers zoveel mogelijk in eigen tijd een bezoek aan de arts brengen. Met fulltime medewerkers kunt u de afspraak maken dat zij het bezoek aan het begin of het einde van de werkdag inplannen.

Noodzaak

Als er een acute medische noodzaak is voor het doktersbezoek, dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat u als werkgever geen toestemming geeft. Dit bezoek valt onder het ziekteverzuim en de werknemer behoudt het recht op loon.

Bronnen: Arbo Rendement, Rijksoverheid