22 juni 2011

Nieuwe vakantiewetgeving op komst

strand

Door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie geldt vanaf 1 januari 2012 de nieuwe vakantiewetgeving. Het gaat om de volgende wijzigingen.

1. Opbouw vakantiedagen bij ziekte

Werknemers die langdurig ziek zijn hebben recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Het aantal wettelijke vakantiedagen komt op minimaal 20 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband.

2. Opname vakantiedagen 

Werknemers moeten de wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Als deze wettelijke dagen niet opgenomen zijn, komen ze te vervallen. Met deze regel wil het kabinet werknemers stimuleren om regelmatig vakantie op te nemen. Dit komt de gezondheid en veiligheid van werknemers ten goede. Ook voorkomt deze regeling dat werknemers jarenlang vakantiedagen opsparen.

Als de werknemer niet de mogelijkheid heeft gekregen om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen, dan geldt de vakantiewetgeving niet.

Extra vakantiedagen

Als de werknemer in plaats van 20 wettelijke vakantiedagen in totaal 25 vakantiedagen ontvangt, dan vallen de extra vakantiedagen buiten deze nieuwe regeling. De werknemer mag de extra vakantiedagen in overleg met de werkgever op elk gewenst moment opnemen.