4 december 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Binnenkort bij Dibevo: Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices

Hondenuitlaatservices doen goede zaken en dat is merkbaar, want er rijden steeds meer busjes vol honden van hot naar her. De Gelderlander besloot er een artikel aan te wijden met de titel ‘Maatregelen tegen ‘wildgroei’ aan bedrijfjes die honden uitlaten’. In het artikel wordt het spiksplinternieuwe Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices aangekondigd.

Honden uitlaat service

Achter de schermen is Dibevo namelijk een keurmerk aan het ontwikkelen om het zogenoemde hus-kaf van het hus-koren te scheiden. Is dat nodig? Ja, want werkelijk iedereen kan zichzelf een hondenuitlaatservice noemen omdat er geen wettelijke opleidingseisen bestaan. Met name recreanten en mensen die met hun eigen hond rustig lopen te wandelen ondervinden overlast van amateuristische hondenuitlaatservices en dat maakt dat verschillende terrein- en landgoedeigenaren hun interesse voor een keurmerk al kenbaar hebben gemaakt.

Daarnaast geef je als liefhebbende hondeneigenaar je hond bij voorkeur mee aan een iemand die onder andere:

  • kennis heeft van honden en hun gedrag;
  • een roedel kan samenstellen, kan begeleiden en de veiligheid (op openbaar terrein) waarborgt;
  • een veilig vervoermiddel heeft;
  • weet in te grijpen bij calamiteiten, zoals pech onderweg;
  • en bovendien, een betrouwbare ondernemer is die zich aan afspraken houdt.

Oftewel, de nieuwste ontwikkeling in de huisdierensector: de Dierbaar-gecertificeerde hondenuitlaatservice. Het volledige pakket van eisen waaraan een Dierbaar-gecertificeerde hondenuitlaatservice moet voldoen, wordt dit jaar nog gepresenteerd. De eerste Dierbaar-keuringsdag zal vervolgens in het voorjaar plaatsvinden. Vanaf dat moment worden de eerste gecertificeerde hondenuitlaatservices operationeel.

Kortom, run jij een hondenuitlaatservice? Houd de ontwikkelingen dan nauwlettend in de gaten!